Uz sākumulatruseng
Jaunumi
Par Mums
Analīzes un Cenas
Filiāles un darbalaiki
Alerģiju diagnostika
Informācija pacientiem
Informācija ārstiem
Klinicista komentāri
Biežāk uzdotie jautājumi
Sadarbības partneri
Analīžu vēsture
Pieprasījuma iazpildīšana
Laboratorisko izmeklējumu pieprasījums

 
E. Gulbja Laboratorija

Zemitāna lauk. 13,

Rīga, LV-1006

Latvija

 

+371 6 7545052

+371 6 7543867

info@egl.lvPar Mums

SIA "E. Gulbja Laboratorija" apkalpo vidēji 4000 pacientus diennaktī. 2012. gadā pēc 1 007 000 izmeklējumu pieprasījumu tika veikti 5,75 miljoni analīžu.

"E. Gulbja Laboratorijas" līdzšinējās pieredzes īss apraksts

SIA "E. Gulbja Laboratorija" tika dibināta 1993. gadā, un toreiz tajā strādāja 5 cilvēki. Šobrīd Jūs apkalpo vairāk kā 170 dažādu nozaru profesionāļu liels kolektīvs.

Kopš 2003. gada 12. septembra laboratorija ir akreditēta. Tas apliecina mūsu kompetenci veikt testēšanu atbilstoši starptautiskam standartam LVS EN ISO/IEC 17025; kopš 2007.gada 8.oktobra - LVS EN ISO 15189:2007 un kopš 2008.gada 17. decembra - LVS EN ISO 15189:2008 līdz ar to nodrošinot iegūto rezultātu starptautisku atzīšanu.

Katru dienu laboratorijā veic paredzētos kvalitātes kontroles pasākumus saskaņā ar kvalitātes kontroles programmu.

Laboratorijas darbinieki regulāri piedalās starptautiskās kvalitātes kontroles programmās Somijā, Vācijā un Beļģijā, sasniedzot laboratorijas darba kvalitātes atbilstību starptautiskajiem standartiem.

"SIA "E. Gulbja Laboratorija" sadarbība ar klientu

Laboratorija ir lielākā klīniskā laboratorija Latvijā, kurā veic bioķīmiskus, mikrobioloģiskus, ķīmiskus, imunohematoloģiskus, hematoloģiskus, citoloģiskus, imunoloģiskus, biofizikālus, citoģenētiskus patoloģiskus no cilvēka vai dzīvnieka iegūtu materiālu izmeklējumus, ar mērķi, lai nodrošinātu slimību diagnostiku vai veselības novērtēšanu. Laboratorijas speciālisti sniedz konsultatīvos pakalpojumus visos laboratorijas izmeklējumu aspektos, kā arī klientiem, ja nepieciešams, palīdz izvēlēties piemērotākos izmeklējumus.

Laboratorija sniedz pakalpojumus primārās un sekundārās medicīniskās palīdzības sniedzējiem, iestādēm, kas nodarbojas ar zinātniskiem bio-medicīnas pētījumiem (farmācijas kompānijām), kā arī citiem ieinteresētiem klientiem.

Laboratorija apzinās klientu esošās un nākotnes vajadzības un cenšas sniegt vairāk, nekā klients sagaida.

E.Gulbja laboratorijas uzdevums ir sniegt ieguldījumu mūsu sabiedrības veselībā un labklājībā, veicot augstas kvalitātes laboratorijas testēšanas pakalpojumus un piedāvājot visaugstākā līmeņa servisu. Laboratorijas finansiālais stāvoklis dod iespēju atbalstīt pašreizējos laboratorijas pakalpojumus un ieviest jaunas inovatīvas tehnoloģijas, piedāvājot tās sabiedrībai. Veicot laboratorijas pakalpojumus, darbinieki:

 • ar cieņu un respektu izturas pret tiem, kam sniedz pakalpojumus,
 • atzīst un respektē visu darbinieku vērtību un ieguldījumu,
 • izprot, ka laboratorijas pastāvēšanas iemesls ir pacienti un klienti, un atbilstoši tos novērtē. Šo izpratni pierāda personāla pretimnākšana, koncentrēšanās uz kvalitāti un augstākā līmeņa servisa nodrošināšana, kas balstīta uz pacientu un klientu vajadzībām.

Laboratorijas darba apjoms un organizācija

Darbs laboratorijā norit 24 stundas diennaktī, tādējādi nodrošinot stacionāru un ambulatoro ārstu neatliekamās vajadzības.

Laboratorijā ir izveidotas sekojošas nodaļas: hematoloģija, hormonoloģija, klīniskā ķīmija, koaguloģija, seroloģija, molekulārā bioloģija, citoģenētika, bakterioloģija, citoloģija un klīnisko analīžu nodaļa.

Paraugu ņemšanai izmantojam vienreizējās lietošanas sistēmas, nodrošinot pilnīgu drošību pacientiem, medicīniskajam personālam un izslēdzot kontaminācijas kļūdas analīzēs.

Laboratorija ir izveidojusi savas filiāles un apkalpo ārstus un pacientus visos Latvijas novados.

Ir izveidots laboratorijas kurjerdienests, kas nodrošina izmeklējamā materiāla transportēšanu uz laboratoriju un rezultātu piegādi līgumklientiem.

Izmeklējumu rezultātus piegādājam - ar kurjeru (līgumklientiem), pa pastu, pa faksu, telefoniski, elektroniski. Klīniski svarīgos gadījumos rezultāti ārstam tiek ziņoto nekavējoties.

Laboratorija sadarbojas ar pasaulē lielākajiem kurjerdienestiem : TNT, DHL, World Courer , kas nodrošina nepieciešamības gadījumā materiālu transportēšanu uz dažādām pasaules valstīm.

Nepieciešamības gadījumā var pieteikt mājas vizīti Rīgā un Rīgas rajonā no plkst. 8.00 līdz 12.00 vienojoties ar klientu.

Izmeklējumu rezultātus (testēšanas pārskatu) var saņemt vietā, kur nodots materiāls, vai jebkurā citā E.Gulbja laboratorijas filiālē visā Latvijā.

Testēšanas pārskatu nodod klientam atkarībā no viņa izvēlētā veida:

 • piegāde ar kurjeru (līgumklientiem);
 • ierodoties klientam pēc tā uz laboratoriju;
 • nosūtot pa pastu, faksu, e-pastu;
 • steidzīgos gadījumos telefoniski, ja klients nosauc čeka atbildes saņemšanai numuru;
 • Kritiskie rezultāti ārstam tiek ziņoti nekavējoties;

Analīžu rezultāti tiek uzglabāti datu bāzē. Nepieciešamības gadījumā tie uzreiz pieejami no 2004.gada 1.janvāra, senāki dati ir saņemami 3 dienu laikā. Izmeklējamais materiāls (serums) tiek uzglabāts sasaldēts 1 mēnesi, lai varētu izmeklējumus turpināt vai pārbaudīt (nav nepieciešama atkārtota asins ņemšana, paātrinās operativitāte).

Kvalitāti nodrošina plānotie un sistemātiskie pasākumi, kas veikti kvalitātes sistēmas ietvaros un ir dokumentēti, lai nodrošinātu adekvātu pārliecību, ka laboratorija veic kvalitatīvus pakalpojumus.

Sadarbības partneri

Sadarbojamies ar lielāko daļu Latvijas slimnīcu, lielākajām ambulatorajām medicīnas iestādēm, individuāli praktizējošiem ārstiem. Par mūsu sadarbības partneriem ir kļuvušas arī apdrošināšanas kompānijas: AXA PPP International, Balta, Baltikums Dzīvība, Balva, BAN, BTA, Compensa Life Vienna Insurance Group, ERGO Latvija, Gjensidige Baltic, IF Latvija, Seesam Latvija.


Kopš 1994. gada apkalpojam VNC pacientus no visām filiālēm.

Stacionāri:

 • RAKUS "Linezers",
 • NRC "Vaivari";
 • Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība;
 • RAKUS "Gaiļezers";
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca;
 • Kuldīgas slimnīca;
 • Rīgas rajona slimnīca;
 • Limbažu slimnīca;
 • Olaines cietuma slimnīca;
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca.

Ambulatorās medicīnas iestādes:

 • ARS;
 • Veselības centrs 4;
 • Bērnu poliklīnika "Valeo";
 • Veselības centrs 11;
 • Veselības nams 5;
 • Veselības centrs "Imanta";
 • Iļģuciema poliklīnika;
 • "Dziedniecība";
 • Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs;
 • Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs;
 • Diplomātiskā servisa MC;
 • AVA CLINIC;
 • EGV klīnika;
 • Premium Medical;
 • VIA Una u.c.

Zinātniskie/Ārstniecības līdzekļu klīniskie pētījumi

Kopš 1994. gada "E. Gulbja Laboratorija" sadarbojas ar vadošām medikamentu ražotājfirmām - MSD (Merck Sharp & Dohme Idea), Glaxo Wellcome, Janssen-Cilag, Synthelabo, Sanofi-Aventis u.c., kuras Latvijā veic ārstniecības līdzekļu klīniskos (III-IV fāzes) pētījumus atbilstoši Good Clinical Practice/ICH standartiem.

2010.gadā E.Gubja laboratorija piedalījusies 15 klīniskajos pētījumos.

Mūsu kvalitāti GCP/ICH un Good Laboratory Practice standartiem ir novērtējuši starptautiskie auditi (ASV Food and Drug Administration u.c.).

Apmācības

Nodrošinām mūsu sadarbības partneru vidējā medicīniskā personāla apmācību.

Organizējam seminārus un lekcijas klīniskajiem ārstiem, iepazīstinot tos ar jaunumiem slimību laboratoriskajā diagnostikā, meklējot optimālus risinājumus klīniskām problēmām.

Personāla kvalifikācija

SIA "E. Gulbja Laboratorija" nodrošina regulāru personāla apmācību - lekcijas, seminārus, piedalīšanos kvalifikācijas celšanas kursos, starptautiskos kongresos.

Darbinieki ir stažējušies ārvalstu laboratorijās - Roche, Klīniskās bioloģijas institūtā un ERASMUS Universitātes klīnikā (Beļģijā) un laboratorisko instrumentu ražotnēs DPC (ASV), Becton Dickinson (Vācija).

Viss medicīniskais personāls ir sertificēts.

Drošības pasākumi neparedzētiem gadījumiem

 1. Svarīgākā aparatūra:
  • analizatori - hematoloģijā,
  • analizatori - klīniskajā ķīmijā,
  • analizatori - urīna ķīmiskajā izmeklēšanā,
  • analizatori - koaguloģijā,
  • analizatori - imūnķīmijā,
  • integrētā datoru sistēma (datoru tīkls ar 100 darba stacijām).
  Svarīgākā aparatūra ir dublēta, lai varētu aizvietot bojāto pamatinstrumentu, nesamazinot analīžu piegādes ātrumu.
 2. Datu bāzes drošība
  Visi dati, kuri atrodas uz datora cietā diska, 1 reizi diennaktī tiek nokopēti uz speciāla informācijas nesēja, kurš glabājas atsevišķi, lai, nepieciešamības gadījumā visu informāciju varētu pilnībā atjaunot, ievadot to rezerves datorā.
 3. Datu pieejamība
  Jebkura informācija par pacientiem un viņu analīžu rezultātiem tiek glabāta. Nekavējoties tā ir pieejama no 2004.gada, bet agrāk veikto analīžu rezultātus ir iespējams saņemt 3 darbadienu laikā un tie glabājas arhīvā neierobežotu laiku.
 4. Rezerves
  Laboratorijas darbam nepieciešamo materiālu daudzumu noliktavā regulāri pārbauda, lai piegādātāja problēmu dēļ laboratorijas darbs netiktu traucēts - lielākais vairums reaktīvu (kuru derīguma termiņš to atļauj) tiek iepirkts ar 2 mēnešu rezervi.

Attēli ņemti no ziņu aģentūras BNA LATVIA foto albuma “The Largest Companies of Latvia”

"NT Piedzīvojumi" © 2007

Lapu ieteicams lietot ar ekrāna izšķirtspēju, ne mazāku kā 800x600 pikseļi. Lapas pilnīgai funkcionalitātei ir nepieciešams JavaScript atbalsts.

Latviski Po russki English