Antigēna testa pirkšana (Brīvības gatve 366)

1. Autorizācija

warning sign
warning sign
  • Testa cena - 15 EUR.
  • Antigēna eksprestestu NEVAR nodot bezkontakta iekārtā.
  • Testēšana norisinās Brīvības gatve 366 busiņā. Sekojiet zīmēm, kas ved uz COVID-19 testēšanu.
  • Testēšanu veic no 08:00 līdz 14:00
  • Testēšana pieejama tikai ar pierakstu, kurš ir pieejams pēc testa apmaksas.

Lai autorizētos, spiediet uz savas bankas vai cita izvēlētā pakalpojuma logo. Lai autorizētos ar eParaksta eID, datoram jābūt iepriekš sagatavotam – informācija par datora sagatavošanu atrodama šeit.

×
Autentifikācija iespējama tikai ar Smart-ID, kuram aktivizēts kvalificēts elektroniskais paraksts

Apstrādā datus