Veidlapas
Nosaukums PDF
Laboratorisko izmeklējumu pieprasījums Lejupielādēt
Laboratorisko izmeklējumu pieprasījums alerģijas izmeklējumiem Lejupielādēt
Laboratorisko izmeklējumu pieprasījums ļaundabīgu audzēju pirmreizējai diagnostikai Lejupielādēt
Iedzimtu patoloģiju izmeklējuma pieprasījums. Dauna sindroms I un II trimestris Lejupielādēt
Iedzimtu patoloģiju izmeklējuma pieprasījums. FMF algoritms Lejupielādēt
Nozīmējums ginekoloģiskā materiāla testēšanai Lejupielādēt
Nosūtījums alkohola noteikšanai bioloģiskajā vidē (6. pielikums Ministru kabineta 2005. gada 23. augusta noteikumiem Nr. 625) Lejupielādēt
Nosūtījums alkohola noteikšanai bioloģiskajā vidē (6. pielikums Ministru kabineta 2005. gada 23. augusta noteikumiem Nr. 625) Lejupielādēt
Pasūtījuma veidlapa - ārstiem Lejupielādēt
Pasūtījuma veidlapa - ginekologiem Lejupielādēt
Nosūtījums hromosomu izmeklēšanai ar standarta citoģenētikas (pilnais kariotips) un molekulārās citoģenētikas (FISH) metodēm pacientiem ar hematoloģiskām saslimšanām Lejupielādēt
Nosūtījums konstitucionālā kariotipa izmeklēšanai ar standarta citoģenētikas un molekulārās citoģenētikas (FISH) metodēm Lejupielādēt
Nosūtījuma veidlapa NIPT (VL-202) Lejupielādēt
VD-10 (testēšanas metožu saraksts):
Nosaukums PDF
Imūnķīmija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Klīniskā ķīmija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Hematoloģija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Imūnhematoloģija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Koaguloģija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Mikrobioloģija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Molekulārā bioloģija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Citoloģija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Citoģenētika (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Klīnika (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt