SARS-CoV-2 siekalu testa pirkšana automatizētajā saņemšanas un nodošanas punktā

1. Autorizācija

Lai autorizētos, spiediet uz savas bankas vai cita izvēlētā pakalpojuma logo. Lai autorizētos ar eParaksta eID, datoram jābūt iepriekš sagatavotam – informācija par datora sagatavošanu atrodama šeit.

×
Autentifikācija iespējama tikai ar Smart-ID, kuram aktivizēts kvalificēts elektroniskais paraksts

Apstrādā datus

* Nevar tikt izmantots ar uzņēmuma kodiem.