Dzeramā ūdens analīzes


Tīrs dzeramais ūdens ir liela vērtība. Ja Jums rūp sava un līdzcilvēku veselība, neaizmirstiet pārliecināties par mājsaimniecībā lietotā dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti.

SIA “E. Gulbja Laboratorija” piedāvā veikt dzeramā ūdens mikrobioloģiskās, fizikāli ķīmiskās un ķīmiskās analīzes un novērtēt to atbilstību LR MK noteikumu Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Kopš 2020. gada 24. februāra laboratorija ir akreditēta atbilstoši starptautiskā standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām, kas apliecina mūsu kompetenci veikt dzeramā ūdens testēšanu un nodrošina uzticamību iegūtajiem testēšanas rezultātiem.

Dzeramajā ūdenī nosakām tādus mikrobioloģiskos parametrus kā Escherichia coli  un koliformu skaitu, enterokoku skaitu, mikroorganismu koloniju skaitu 22 °C un 36 °C, Pseudomonas aeruginosa skaitu* un Legionella pneumophila*, tādus fizikāli ķīmiskos un ķīmiskos parametrus kā pH, elektrovadītspēju, duļķainību, krāsu, permanganāta indeksu, dzelzi, mangānu, alumīniju, kopējo cietību, amoniju, nitrātus, nitrītus, sulfātus, hlorīdus, fluorīdus, cianīdus un kāliju.

Piedāvājam izvēlēties katru ūdens analīzi atsevišķi vai arī kādu no ūdens analīžu paneļiem:

  • vispārīgo paneli, kurā ietilpst elektrovadītspējas, pH, amonija, nitrātu, nitrītu, kopējās cietības, dzelzs, Escherichia coli un koliformu skaita, enterokoku skaita, mikroorganismu koloniju skaita 22 °C un 36 °C noteikšana;
  • paplašināto paneli, kurā papildus vispārīgā paneļa parametriem ietilpst arī hlorīdu, sulfātu, mangāna un permanganāta indeksa noteikšana;
  • filtru paneli, kurā ietilpst elektrovadītspējas, pH, amonija, kopējās cietības, dzelzs, hlorīdu, sulfātu, mangāna un permanganāta indeksa noteikšana;
  • pamatparametru paneli, kurā ietilpst elektrovadītspējas, pH, kopējās cietības un dzelzs noteikšana;
  • monitoringa paneli, kurā ietilpst elektrovadītspējas, pH, duļķainības, krāsas, Escherichia coli un koliformu skaita, mikroorganismu koloniju skaita 22 °C noteikšana.

Lai mēs varētu veikt ūdens mikrobioloģiskās analīzes, Jums jāsavāc ūdens paraugs 0,5 L sterilā traukā, savukārt fizikāli ķīmisko un ķīmisko analīžu veikšanai nepieciešams ūdens paraugs, kas savākts tīrā 1-1,5 L plastmasas dzeramā ūdens pudelē. Ja Jūs esat izvēlējies kādu no mūsu ūdens analīžu paneļiem, tad nepieciešams savākt un nodot testēšanai abus ūdens paraugus, t.i., gan sterilā traukā, gan tīrā 1-1,5 L plastmasas dzeramā ūdens pudelē. Paraugi obligāti jānodod kopā ar aizpildītu nosūtījuma veidalpu, kurā ir doti norādījumi ūdens paraugu ņemšanai.

 

ŪDENS PARAUGI JĀNOGĀDĀ FILIĀLĒ PARAUGU ŅEMŠANAS DIENĀ LĪDZ PLKST. 12:00
Visās filiālēs Rīgā
katru darba dienu (izņemot piektdienās)
Ādažos, Bauskā, Carnikavā, Cēsīs, Dobelē, Iecavā, Jelgavā, Jūrmalā, Ķekavā, Limbažos, Mārupē, Ogrē, Salaspilī, Siguldā, Valmierā
katru darba dienu
(izņemot piektdienās)
Kuldīgā, Liepājā, Saldū, Tukumā, Ventspilī
pirmdienās, otrdienās un trešdienās

 

Testēšanas rezultāti tiek sniegti 3-5 darba dienu laikā, norādot katra testētā parametra maksimāli pieļaujamo normu un speciālista secinājumus.

Lai saņemtu sterilo trauku mikrobioloģiskajām analīzēm, nosūtījuma veidlapu ar norādījumiem ūdens paraugu ņemšanai vai citu papildu informāciju, jautājiet to iepriekš minētajās filiālēs vai zvaniet pa tālruni +371 6780 1112.

* noteikšanas metode nav iekļauta akreditācijas sfērā

ŪDENS ANALĪŽU PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA