Dzeramā ūdens analīzes


Katrs no mums ikdienu izmanto dzeramo ūdeni – gan patērējot to uzturā un gatavojot maltītes, gan izmantojot to savas mājsaimniecības vai saimnieciskās darbības vajadzībām. Līdz ar to ir nepārprotami skaidrs, ka dzeramajam ūdenim ir jābūt nekaitīgam un kvalitatīvam, lai tas neradītu kaitējumu cilvēku veselībai, kā arī citus zaudējumus, piemēram, sadzīves un santehnikas bojājumus.

Latvijā dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības ir noteiktas LR MK noteikumos Nr. 547 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (26.09.2023). Savukārt dzeramajam ūdenim, ko savā saimnieciskajā darbībā izmanto pārtikas uzņēmumi, ir jāatbilst LR MK noteikumu Nr.233 “Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (09.05.2023) prasībām.

SIA “E. Gulbja Laboratorija” kopš 2020. gada 24. februāra ir akreditēta atbilstoši starptautiskā standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām, kas apliecina mūsu kompetenci veikt dzeramā ūdens testēšanu un nodrošina uzticamību iegūtajiem testēšanas rezultātiem. Piedāvājam noteikt tādus mikrobioloģiskos parametrus kā enterokoku skaits, Escherichia coli skaits, koliformu skaits, mikroorganismu koloniju skaits 22 °C un 36 °C, Pseudomonas aeruginosa skaits*, Legionella pneumophila*, kā arī tādus ķīmiskos (t.sk. fizikāli ķīmiskos un organoleptiskos) parametrus kā elektrovadītspēja, pH, duļķainība, krāsa, garša*, smarža*, kopējā cietība, permanganāta indekss, amonijs, kālijs, alumīnijs, dzelzs, mangāns, nitrāti, nitrīti, sulfāti, hlorīdi, fluorīdi un cianīdi.

Mūsu līdzšinējā pieredze rāda, ka samērā bieži klienti nav pārliecināti par to, kurus parametrus vajadzētu pārbaudīt, tādēļ, balstoties uz mūsu zināšanām un pieredzi, esam izstrādājuši dažādus dzeramā ūdens analīžu paneļus gan tiem, kuriem ir pienākums nodrošināt prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni (ūdens piegādātājiem / pārtikas uzņēmumiem), gan tiem, kuriem pēc pašu iniciatīvas no sirds rūp sava un līdzcilvēku veselība (ikvienam interesentam – gan fiziskām, gan juridiskām personām).

Lai iegūtu testēšanas rezultātus, kuri pēc iespējas objektīvāk atspoguļotu dzeramā ūdens kvalitāti, būtiska ir pareiza paraugu paņemšana, ievērojot gan paraugu ņemšanas secību, gan veicamo darbību kārtību. Atkarībā no dzeramā ūdens testēšanas mērķa var atšķirties paraugu ņemšanas secība, veicamās darbības un to kārtība. Ņemot vērā, ka līdz šim mūsu klientu vidū lielākais pieprasījums ir pēc dzeramā ūdens kvalitātes atbilstības novērtēšanas tā izmantošanas vietā, kas iegūts no centralizētās vai individuālās ūdensapgādes sistēmas un lietošanai tiek ņemts no ūdens krāna, tad esam izstrādājuši rekomendācijas paraugu ņemšanai šādai situācijai un mērķim, nosūtījuma veidlapās norādot gan paraugu ņemšanas secību, gan veicamo darbību kārtību.

Pēc paraugu paņemšanas ir būtiski tos pēc iespējas ātrāk nogādāt laboratorijā. Piedāvājam plašu E. Gulbja Laboratorijas filiāļu tīklu, kur variet nodot Jūsu paņemtos dzeramā ūdens paraugus, taču vēršam Jūsu uzmanību, ka to nevar izdarīt pilnīgi visās mūsu filiālēs un arī ne katru dienu. Lūdzam būt saprotošiem un ievērot nosūtījuma veidlapās norādītās dzeramā ūdens paraugu pieņemšanas vietas, dienas un laiku.

Dzeramā ūdens testēšanas rezultātu pārskatu sagatvojam 3-5 darba dienu laikā pēc paraugu nodošanas dienas. Testēšanas pārskatā rezultātus sniedzam kopā ar speciālista komentāriem un paziņojumu par to atbilstību vai neatbilstību LR MK noteikumiem Nr.547 vai Nr.233. Nodrošinām iespēju testēšanas pārskatu saņemt e-pastā vai izdrukāt jebkuras E. Gulbja Laboratorijas filiāles izvietotajā testēšanas pārskatu drukātājā.

*testēšanas metode nav iekļauta akreditācijas sfērā