SARS-CoV-2 antigēna eksprestests lidostā

1. Autorizācija


  • Testa cena - 24 EUR.
  • Antigēna eksprestestu NEVAR nodot bezkontakta iekārtā.
  • Lūdzu pārbaudiet vai Jūsu ievadītie dati ir korekti.
  • Testēšana norisinās lidostā.
  • Testēties iespējams jau 3 stundas pirms lidojuma. Lai izvairītos no gaidīšanas rindā, lūdzam ierasties pēc iespējas ātrāk.
  • Pacienti tiek pieņemti rindas kārtībā, rezultāti gaidāmi apmēram 20 minūtes.
  • Saņemot īsziņu, ka rezultāts gatavs, to varēsiet izdrukāt pašapkalpošanās drukas iekārtā.
  • Testēšana norisinās lidostā pirms pasu kontroles.

Lai autorizētos, spiediet uz savas bankas vai cita izvēlētā pakalpojuma logo. Lai autorizētos ar eParaksta eID, datoram jābūt iepriekš sagatavotam – informācija par datora sagatavošanu atrodama šeit.

Autorizācijas metodes, izmantojot bankas, ir pieejamas tikai Latvijas banku klientiem.

×
Autentifikācija iespējama tikai ar Smart-ID, kuram aktivizēts kvalificēts elektroniskais paraksts

Apstrādā datus