COVID-19 siekalu tests lidostā ielidojot

1. Autorizācija

  • Testēšana norisinās lidostā pirms pasu kontroles.
  • Testa cena - 25 EUR.
  • Maksājums jāveic ar maksājuma karti tiešsaistē, pēc veiksmīga maksājuma Jūs saņemsiet PIN kodu (e-pastā un SMS), kas apstiprinās veiksmīgu maksājumu.
  • Šo siekalu testu NEVAR nodot bezkontakta iekārtā.

Lai autorizētos, spiediet uz savas bankas vai cita izvēlētā pakalpojuma logo. Lai autorizētos ar eParaksta eID, datoram jābūt iepriekš sagatavotam – informācija par datora sagatavošanu atrodama šeit.

×
Autentifikācija iespējama tikai ar Smart-ID, kuram aktivizēts kvalificēts elektroniskais paraksts

Apstrādā datus