SARS-CoV-2 antigēna eksprestests

1. Autorizācija


  • Testa cena - 24 EUR.
  • Antigēna eksprestestu NEVAR nodot bezkontakta iekārtā.
  • Testēšana norisinās lidostā.
  • Ja papildus reģistrācijai nepieciešama arī rezervācija uz konkrētu laiku, to jāveic atsevišķi mājas lapas Filiāļu un darba laiku sadaļā.

Lai autorizētos, spiediet uz savas bankas vai cita izvēlētā pakalpojuma logo. Lai autorizētos ar eParaksta eID, datoram jābūt iepriekš sagatavotam – informācija par datora sagatavošanu atrodama šeit.

Autorizācijas metodes, izmantojot bankas, ir pieejamas tikai Latvijas banku klientiem.

×
Autentifikācija iespējama tikai ar Smart-ID, kuram aktivizēts kvalificēts elektroniskais paraksts

Apstrādā datus