SARS-CoV-2 antigēna eksprestests

1. Autorizācija


  • Testa cena - 24 EUR.
  • Antigēna eksprestestu NEVAR nodot bezkontakta iekārtā.
  • Testēšana norisinās lidostā.

Lai autorizētos, spiediet uz savas bankas vai cita izvēlētā pakalpojuma logo. Lai autorizētos ar eParaksta eID, datoram jābūt iepriekš sagatavotam – informācija par datora sagatavošanu atrodama šeit.

Autorizācijas metodes, izmantojot bankas, ir pieejamas tikai Latvijas banku klientiem.

×
Autentifikācija iespējama tikai ar Smart-ID, kuram aktivizēts kvalificēts elektroniskais paraksts

Apstrādā datus