Instrukcija ārstiem pacientu elektroniskai nosūtīšanai