Ikvienam interesentam


Par dzeramā ūdens kvalitāti un nepieciešamību pēc tā laboratoriskas pārbaudes visbiežāk aizdomājamies brīžos, kad:

  • novērojam tajā kādas nevēlamas izmaiņas – izmainās krāsa, pasliktinās garša, parādās neierasta smarža vai nogulsnes;
  • iegādājamies jaunu mājokli un vēlamies pārliecināties par tajā pieejamā dzeramā ūdens atbilstību prasībām;
  • savā īpašumā ierīkojam jaunu ūdens ieguves vietu – dziļurbumu, spici vai aku – un vēlamies noskaidrot, vai iegūtais ūdens atbilst dzeramā ūdens prasībām;
  • plānojam atgriezties savās brīvdienu vai lauku mājās un vēlamies būt droši, ka tajās pieejamo dzeramo ūdeni nav skārušas nevēlamas izmaiņas.

Vienīgais veids kā objektīvi novērtēt dzeramo ūdeni ir veikt laboratoriskās pārbaudes, jo ne vienmēr “tīrs ir tik tīrs” vai “netīrs ir tik netīrs” kā mēs to uztveram ar savu redzi, garšu un smaržu.

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju (86 % saskaņā ar Veselības inspekcijas sniegtajiem datiem) dzeramo ūdeni iegūst no centralizētajām ūdensapgādes sistēmām un bieži vien pat neaizdomājas par saņemtā ūdens atbilstību prasībām, pieņemot, ka atbildība par to gulstas tikai un vienīgi uz ūdens piegādātāja pleciem. Tomēr ūdens piegādātājs ir atbildīgs par prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi līdz piederības robežai, bet turpmākā atbildība, mērojot tam ceļu pa ēkas ūdensapgādes inženiertīkliem, gulstas uz ēkas īpašnieka pleciem – daudzdzīvokļu māju gadījumā tie ir dzīvokļu īpašnieki vai to pilnvarots apsaimniekotājs, savukārt privātmāju gadījumā – pats mājas īpašnieks. Tādēļ arī iedzīvotājiem, kuri dzeramo ūdeni saņem no centralizētajām ūdensapgādes sistēmām, būtu ieteicams periodiski pārliecināties par tā atbilstību prasībām tieši savā mājoklī. Periodisku pārbaužu galvenais mērķis ir savlaicīgi pamanīt kādas nevēlamas izmaiņas jeb kvalitātes pasliktināšanos, tādējādi novēršot iespējamo kaitējumu veselībai vai ķibeles ar sadzīves un santehniku.

Latvijā dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības ir noteiktas LR MK noteikumos Nr. 547 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (26.09.2023). Tajos ir norādīts plašs nekaitīguma un kvalitātes rādītāju saraksts. Visu norādīto parametru noteikšana, visnotaļ, ir saistīta ar lielām finansiālām izmaksām, kā rezultātā, bieži saņemam jautājums par to, ko no tā visa būtu vērts pārbaudīt.

E. Gulbja Laboratorija piedāvā ikvienam interesentam izvēlēties kādu no 6 dzeramā ūdens analīžu paneļiem:

  • ūdens vispārējā analīžu panelī iekļauta tādu ķīmisko un mikrobioloģisko parametru noteikšana kā amonijs, dzelzs, elektrovadītspēja, kopējā cietība, nitrāti, nitrīti, pH, enterokoku skaits, Escherichia coli skaits, koliformu skaits, mikroorganismu koloniju skaits 22 °C. Rekomendējam izvēlēties šo analīžu paneli, ja vēlaties gūt vispārēju dzeramā ūdens novērtējumu, jo tajā ietverti gan nekaitīguma, gan kvalitātes pamatrādītāji. Būs piemērots, lai gūtu sākotnēju novērtējumu par dzeramo ūdeni, kas iegūts, gan no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, gan no individuālas ieguves vietas.
  • ūdens paplašinātajā vispārējā analīžu panelī iekļauta tādu ķīmisko un mikrobioloģisko parametru noteikšana kā amonijs, dzelzs, elektrovadītspēja, hlorīdi, kopējā cietība, mangāns, nitrāti, nitrīti, permanganāta indekss, pH, sulfāti, enterokoku skaits, Escherichia coli skaits, koliformu skaits, mikroorganismu koloniju skaits 22 °C un 36 °C. Rekomendējam izvēlēties šo analīžu paneli neatkarīgi no dzeramā ūdens ieguves vietas, ja neapmierina ūdens izskats (krāsa, veidojas nogulsnes), garša vai smarža un ir mērķis noskaidrot problēmas cēloni, lai varētu to novērst vai vismaz samazināt tā ietekmi. Būs piemērots, ja domājiet par ūdens filtru uzstādīšanu.
  • ūdens filtru analīžu panelī iekļauta tikai tādu ķīmisko parametru noteikšana kā amonijs, dzelzs, elektrovadītspēja, hlorīdi, kopējā cietība, mangāns, permanganāta indekss, pH un sulfāti. Rekomendējam izvēlēties šo analīžu paneli, ja plānojiet uzstādīt ūdens filtrus vai arī vēlaties pārliecināties par jau uzstādīto ūdens filtru darbības efektivitāti.
  • ūdens pamatparametru analīžu panelī iekļauta tikai tādu ķīmisko parametru noteikšanu kā dzelzs, elektrovadītspēja, kopējā cietība un pH. Rekomendējam izvēlēties šo analīžu paneli, ja ir būtiska šo parametru vērtību regulāra uzraudzība, lai nodrošinātu sadzīves tehnikas pareizu un efektīvu darbību.
  • ūdens ķīmisko analīžu panelī iekļauti visi ķīmiskie parametri, kurus piedāvājam noteikt – alumīnijs, amonijs, cianīdi, duļķainība, dzelzs, elektrovadītspēja, fluorīdi, hlorīdi, kālijs, kopējā cietība, krāsa, mangāns, nitrāti, nitrīti, permanganāta indekss, pH un sulfāti.
  • ūdens mikrobioloģisko analīžu panelī iekļauti visi mikrobioloģiskie parametri, izņemot Legionella pneumophilia*, kurus piedāvājam noteikt – enterokoku skaits, Escherichia coli skaits, koliformu skaits, mikroorganismu koloniju skaits 22 °C un 36 °C un Pseudomonas aeruginosa skaits*.

*testēšanas metode nav iekļauta akreditācijas sfērā

 

Informāciju par paraugu ņemšanu, nodošanu un rezultātu saņemšanu skatīt:

NOSŪTĪJUMA VEIDLAPA ŪDENS ANALĪZĒM – FIZISKĀM UN JURIDISKĀM PERSONĀM