Instrukcija ārstiem pacientu elektroniskai nosūtīšanai


Video instrukcija:


 

Kā mājas lapā nosūtīt pacientu uz analīzēm (izvērsti):

 1. Uzklikšķiniet uz sadaļas “Ārstiem” apakšsadaļas “Autorizācija”;
 2. Izvēlieties veidu kā autorizēsities – caur kādu no bankām, ar e-parakstu var ar pilno SmartID. Veiciet autorizāciju izvēlētajā veidā. Svarīgi autorizāciju veikt no privāta konta, jo ārstniecības personas atpazīstam pēc personas koda;
 3. Lapas labās puses izvēlnē izvēlieties “Pieteikt pacienta analīzes” (ja šāda opcija nav redzama, lūdzam ziņot laboratorijai zvanot vai rakstot uz info@egl.lv);
 4. Pirmajā pieteikuma solī izvēlieties savu darba vietu. No tā atkarīgs uz kuru iestādi saņemsiet rezultātus;
 5. Izvēlieties vai vēlaties saņemt uz e-pastu pieprasīto analīžu apstiprinājumu (šī opcija nebūs pieejama, ja mūsu datu bāzē nav reģistrēts Jūsu e-pasts);
 6. Klikšķiniet uz “Tālāk”;
 7. Ievadiet pacienta informāciju. Visi lauki izņemot “Diagnoze” ir obligāti. Dzimšanas datumu jāievada ar pilnu gadu (DD.MM.GGGG) un bez punkta aiz tā;
 8. Klikšķiniet uz “Tālāk”;
 9. Izvēlieties maksātāju un vietu, kur tiks veikta apmaksa;
 10. Izvēlieties nepieciešamās analīzes, ieķeksējot atbilstošos laukus kolonnās “NVD” vai “Maksas”;
 11. Lai meklētu analīzes, vai nu kreisajā lapas malā izvēlieties atbilstošo kategoriju un izvēlieties no saraksta vai veiciet meklēšanu;
 12. Lai meklētu analīzes ievadiet meklētāja laukā analīžu nosaukuma daļu vai laboratorijas kodu un klikšķiniet uz “Meklēt”. Zem jau izvēlēto analīžu saraksta redzēsiet meklēšanas rezultātā atlasīto analīžu sarakstu. Pievienojiet analīzes izvēlēto analīžu sarakstam ieķeksējot atbilstošo lauku kolonnās “NVD” vai “Maksas”. Lai meklētu citas analīzes, atkārtojiet šo soli;
 13. Kad atlasītas nepieciešamās analīzes, klikšķiniet uz pogas “Tālāk” vai uz pogas “Nosūtīt”, kas atrodama nedaudz zemāk (zem kategoriju saraksta);
 14. Pārliecinieties vai redzamā informācija ir pareiza. Ja nepieciešami labojumi, klikšķiniet uz augstāk atrodamajiem cipariem aplīšos – 1, 2 vai 3, lai atgrieztos atbilstošajos soļos labojumu veikšanai;
 15. Ņemiet vērā, ka apmaksas aprēķins, kaut tuvs, ir provizorisks, jo apmaksas nosacījumi var atšķirties atkarībā no pacienta sniegtās informācijas (piemēram, pievienojot apdrošināšanas polisi);
 16. Ja visa informācija ir pareiza, klikšķiniet uz pogas “Nosūtīt”;
 17. Ja redzams 6 ciparu kods, paldies Jums, laboratorisko izmeklējumu pieprasījums ir saņemts! Pacientam ierodoties laboratorijā jānorāda, ka nosūtījums sagatavots elektroniski un vēlams arī nosaukt šo 6 ciparu kodu (norādīt kodu nav obligāti);
 18. Ja nepieciešama nosūtījuma izdruka, klikšķiniet uz teikuma “Sagatavot nosūtījuma izdruku”;
 19. Lai izdrukātu sagatavoto izdrukas lapu, klikšķiniet uz “Izdrukāt pieprasījumu” zem laboratorijas logo;
 20. Lai atgrieztos uz sākumu, klikšķiniet uz sadaļas “Ārstiem” apakšsadaļas “Pacientu analīzes”;