Laboratorijas apmeklēšanas kārtība


Laboratoriskos pakalpojumus sniedzam visiem pacientiem un klientiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pacientu pieņemšanas punktos:

Bezmaksas pakalpojumi:

  1. pacientiem, kuriem ir parakstīts un apzīmogots norīkojums, ar norādi, ka maksātājs ir Nacionālais Veselības dienests, no ārsta, kam ir līgums ar Nacionālo Veselības dienestu
  2. apdrošinātiem (Balta, Baltikums Dzīvība, Balva, BAN, BTA, Compensa Life Vienna Insurance Group, ERGO Latvija, Gjensidige Baltic, IF Latvija, Seesam Latvija) saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrību veselības apdrošināšanas programmām, ar ārsta norīkojumu un apdrošināšanas karti/polisi
  3. konsultatīvie pakalpojumi, par laboratoriskiem izmeklējumiem, iepriekš piesakoties

Par maksu:

  1. pacientiem ar ārsta norīkojumu maksas pakalpojumi pēc cenrāža
  2. pacientiem bez norīkojuma pēc pašu vēlēšanās maksas pakalpojumi pēc cenrāža
  3. anonīmie pakalpojumi – maksas pakalpojumi pēc cenrāža

Ārkārtas gadījumos, apmeklējumu iepriekš saskaņojot ar laboratorijas vadību un tikai kopā ar pavadošo laboratorijas darbinieku, iespējama vizīte laboratorijas darba telpās!