Nometņu organizatoriem


Iesakām veikt valsts apmaksātus siekalu testus nometņu dalībniekiem un darbiniekiem, izmantojot E. Gulbja laboratorijas bezkontakta analīžu pieņemšanas punktus. Tas dod iespēju testus veikt arī brīvdienās, kas īpaši aktuāli nometnēm, kas sākas pirmdienās vai otrdienās. Bezkontakta ierīces izmantošanai katram pacientam ir nepieciešams savs PIN kods.

Lai varētu nosūtīt PIN kodus, mums obligāti vajag sekojošus personu datus: vārds, uzvārds, personas, kods, mobilā telefona numurs un e-pasta adrese. Bērniem līdz 14 gadiem tiem ir jābūt vecāku telefona numuram un e-pasta adresei. Testa rezultātus mēs nosūtām uz e-pastu un paroli pārskata atvēršanai uz mobilā telefona numuru. Sarakstu lūdzu sūtiet uz e-pastu sandra@egl.lv.

Lūgums organizatoriem rūpīgi pārbaudīt visus datus, lai bērniem nav vilšanās, ja kļūdaini norādītu datu dēļ netiek saņemts testa rezultāts. PIN kods ir derīgs no tā saņemšanas brīža līdz nometnes sākumam un vēl piecas dienas nometnes laikā. Izmantotie PIN kodi atkārtoti vairs nav lietojami.

Kad katrs dalībnieks būs saņēmis PIN kodu uz telefonu un e-pastu, var nākt robotā saņemt komplektu jau kādas dienas iepriekš. Atdodot komplektu bezkontakta ierīcē jārēķina, ka tests ir derīgs 48 stundas pirms nometnes. Ārpus Rīgas un Pierīgas jānodod 2 dienas pirms nometnes līdz 18-iem, Rīgā un Pierīgā var nodot līdz iepriekšējās dienas 12-iem.

Bezkontakta ierīču adreses un lietošanas instrukciju var skatīt https://www.egl.lv/bezkontakta-ierice/ .

Statistika par testu rezultātiem tiek publicēta katru rītu 8:00 un 11:00 https://www.egl.lv/izmeklejumu-statuss/ . Rezultātus meklējiet atbilstoši nometnes nosaukumam un datumam, kurā notikusi testēšana.