Informācija inbox.lv lietotājiem

Informējam, ka inbox.lv vairs nepieņem sūtījumus ar šifrētiem pielikumiem.
Mēs rezultātus nosūtam 2 dažādos veidos, un gadījumos, kad e-pasta pakalpojumu sniedzējs nepieņem šifrētus nosūtījumus rezultātu atvēršanai jāizmanto otru vēstuli, kuras temats sākas ar “cc: EGL result”. Šīs vēstules tekstā atradīsiet saiti, uz kuras spiežot interneta pārlūkā atvērsies lapa, kur ievadīt paroli. Pēc paroles ievadīšanas spiediet uz pogas “Atbilde”, lai atvērtu rezultātu. Poga “Fails” ļaus rezultātus saglabāt kā PDF failu. Pogas “Pielikums X” atvērs atbilstošos rezultātu pielikumus.

Все новости