Izmeklējamo materiālu nodošana


Kas jāzina pacientam nododot izmeklējamo materiālu?

  1. Jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.
  2. Jābūt ārsta aizpildītam laboratorisko izmeklējumu pieprasījumam.
  3. Analīzes var nodot pēc paša vēlēšanās (arī anonīmi), tad laboratorisko izmeklējumu pieprasījumu aizpilda laboratorijas darbinieks.
  4. Asinis analīzēm ņem no vēnas ar vienreizlietojamām sistēmām, apmācīts laboratorijas personāls.
  5. Materiāls (urīns, izkārnījumi, krēpas, sperma u.c.) jānodod tīros trauciņos, kurus bez maksas var saņemt laboratorijā vai pie ārstējošā ārsta.
  6. Laboratorijā primārie stobriņi ar asinīm glabājas 3 dienas, bet sasaldēts serums 1 mēnesi (ja pēc testu veikšanas palicis pāri pietiekams materiāla daudzums), lai vajadzības gadījumos būtu iespēja veikt papildus izmeklējumus bez atkārtotas asins ņemšanas.
  7. Analīzes cenā iekļautas izmaksas par materiāla vienreizlietojamiem traukiem, seruma, glabāšanu, datu bāzes uzturēšanu, laboratorijas ārstu konsultācijas par rezultātu interpretāciju, transportu, testēšanas rezultātu izsniegšanu vairākos eksemplāros un dažādos veidos: personīgi, telefoniski, pa faksu, e-pastu, pastu u.t.t.
  8. Nododot asinis izmeklējumiem nav nepieciešams atturēties no ēšanas (izņemot atsevišķas analīzes).
  9. Atbildēs ir norādīti katra parametra referentie lielumi (normas) atbilstoši vecumam, dzimumam, grūtniecības nedēļai.
  10. Laboratorisko izmeklējumu rezultāti vienmēr jāinterpretē kopā ar pārējiem pacienta izmeklējumu datiem, ko veic ārstējošais ārsts.

Norādījumus par atsevišķu paraugu ņemšanu varat saņemt pie laboratorijas darbinieka.