SARS-CoV-2 (COVID-19) diagnostika E. Gulbja Laboratorijā


Vīrusa inkubācijas periods – laiks, kas paiet no inficēšanās brīža līdz slimības simptomu parā-dīšanās brīdim vai iespējai diagnosticēt infekciju.
SARS-CoV-2 vīrusa gadījumā visbiežāk inkubācijas periods ir 5-6 dienas (retos gadījumos līdz 21 dienai). Pēc inkubācijas perioda SARS-CoV-2 vīrusa klātbūtni organismā visbiežāk var konstatēt 21 dienu (retos gadījumos dažreiz arī ilgāk- līdz 60 dienām).
Antivielas (specifiskās antivielas) – cilvēka organisma imūnās sistēmas izstrādātas olbaltum-vielas ar mērķi nodrošināt aizsardzību (imunitāti) pret infekciju (šajā gadījuma pret SARS-CoV-2 vīrusu). Antivielas organisms sāk izstrādāt uzreiz pēc inficēšanās, bet SARS-CoV-2 vīrusa gadījumā visbiežāk ir nepieciešamas vismaz 10-14 dienas, lai tās varētu konstatēt ar la-boratoriskām metodēm (analīzēm/testiem). Antivielas cilvēka organismā visbiežāk saglabājas ilgstoši – mēnešiem, gadiem.

Akūtas saslimšanas (inficēšanās) ar SARS-CoV-2 vīrusu, kurš izsauc COVID-19 saslimšanu diagnostikai izmanto PĶR testu (iztriepi).

E. Gulbja Laboratorijā pieejami izmeklējumi – SARS-CoV-(COVID-19) antivielu puskvanti-tatīvā noteikšana. Anti-SARS-CoV-2 testiem tiek izmantotas EUROIMMUN (Vācija) izstrā-dātās testēšanas sistēmas. Pētījumi par reakcijas precizitāti tika veikti saskaņā ar CLSI vadlīni-jām Nr. EPO-A3. Testēšanas metode saņēmusi CE sertifikātu. Lai apstiprinātu iepriekš bijušu saslimšanu ar COVID-19, ir iespējams arī noteikt kopējās antivielas pret SARS-Cov2 vīrusu. (Elektrohemiluminiscences metode, Roche Diagnostics GmbH)

Anti-SARS-CoV-2- nosaka kopējās antivielas, neatdiferencējot atsevišķas Ig klases un akūtu no pārslimotās fāzes. Šo testu ieteicams veikt, lai apstiprinātu iepriekš bijušu saslimšanu ar COVID-19, pacientiem, kam nav bijis veikts RL-PĶR tests, vai, kam PCR atbilde bijusi vāji pozitīva vai robežvērtība un pēc atkārtotas testēšanas negatīva. Var veikt arī pacienti, kas PCR iztriepes testā bijuši pozitīvi. Šī analīze vispārēji nosaka vai organismā ir antivielas tieši pret COVID-19.

Testa cena – 5.00 EUR


Anti-SARS-CoV-2 IgA- nosaka specifiskās IgA klases antivielas, kam ir nozīme gļotādu aizsargreakcijā sekretorās komponentes dēļ. Tās parādās nedaudz ātrāk vai vienlaicīgi ar IgG. Sākotnējā saslimšanas fāzē tās biežāk ir lielākā titrā kā IgG, vēlāk prevalē IgG.

Testa cena – 21.65 EUR


Anti-SARS-CoV-2 IgG- nosaka tikai IgG antivielas, kas paliek ilgstoši pēc pārslimošanas. To klātbūtne liecina, ka ir paliekoša imunitāte pret COVID-19. Šo testu ieteicams izvēlēties tiem pacientiem, kam bijusi apstiprināta COVID-19 infekcija un tie vēlas noskaidrot antivielu dinamiku vai līdzīgi simptomi COVID-19 bijuši pēdējo 6-9 mēnešu laikā.

Testa cena – 21.65 EUR


Ieteicams izvērtēt antivielu testu rezultātus saistībā ar molekulārā PĶR testa rezultātu:

 1. Jaunais Koranovīruss SARS-Cov2(RL-PĶR) = NEGATĪVS un Anti-SARS-Cov2 antivielas= NEGATĪVS:
  Negatīvi rezultāti liecina, ka izmeklējamā materiālā SARS-CoV-2 vīruss nav konsta-tēts un asins paraugā nav konstatētas tam specifiskas antivielas. Tas ļauj secināt, ka ar vislielāko varbūtību Jūs neesat bijis inficēts un/vai slims ar COVID-19 izraisošo vīrusu.
  Ievērojiet valstī noteiktās rekomendācijas COVID-19 pandēmijas ierobežošanai. Ja turpmākajās dienās vai vēlāk COVID-19 simptomi parādās, ieteicama atkārtota testu veikšana.
 2. Jaunais Koranovīruss SARS-Cov2(RL-PĶR) = NEGATĪVS un Anti-SARS-Cov2 antivielas= POZITĪVS:
  Negatīvs SARS-CoV-2 RNS tests liecina to, ka dotajā brīdī paraugā nav konstatēts vī-russ.
  Pozitīvs Anti-SARS-Cov-2 tests norāda uz specifisku antivielu klātbūtni pret SARS-Cov-2 vīrusu, kas ar lielāko varbūtību apliecina iepriekš bijušu inficēšanos un/vai sa-slimšanu.
  Antivielu klātbūtne liecina par imunitātes veidošanos pret SARS-Cov-2 vīrusu. Atkār-tota antivielu noteikšana pēc 2-3 mēnešiem veicama, lai pārliecinātos par paliekošu imunitāti.
 3. Jaunais Koranovīruss SARS-Cov2(RL-PĶR) = POZITĪVS un Anti-SARS-Cov2 antivielas= NEGATĪVS:
  Pozitīvs SARS-CoV-2 RNS tests liecina to, ka paraugā ir konstatēts SARS-Cov-2 vī-russ.
  Negatīvs Anti-SARS-Cov-2 tests norāda, ka dotajā stadijā organisms vēl nav izstrādā-jis specifiskas antivielas pret SARS-Cov-2 vīrusu nosakāmā daudzumā, kas ar lielāko varbūtību liecina par saslimšanas sākotnējo posmu.
  Konstatētā vīrusa dēļ esat infekciozs – palieciet izolācijā. Stingri ievērojiet ārstējošā ār-sta un epidemiologa norādījumus un saskaņā ar tiem veiciet atkārtotus izmeklējumus.
 4. Jaunais Koranovīruss SARS-Cov2(RL-PĶR) = POZITĪVS un Anti-SARS-Cov2 antivielas= POZITĪVS:
  Pozitīvs SARS-CoV-2 RNS tests liecina to, ka paraugā ir konstatēts SARS-Cov-2 vī-russ.
  Pozitīvs Anti-SARS-Cov-2 tests norāda uz specifisku antivielu klātbūtni pret SARS-Cov-2 vīrusu, kas liecina par organisma imūno aizsarg reakciju.
  Konstatētā vīrusa dēļ esat infekciozs – palieciet izolācijā. Stingri ievērojiet ārstējošā ār-sta un epidemiologa norādījumus un saskaņā ar tiem veiciet atkārtotus izmeklējumus.

Asinis izmeklējumam var nodot jebkurā E. Gulbja Laboratorijas pacientu pieņemšanas punktā, tomēr pacienti, kuriem jāievēro pašizolācijas režīmu, šīs analīzes drīkst nodot tikai pēc iepriek-šēja pieraksta, zvanot uz 67801112, un tikai specializētajos pieņemšanas punktos.

 

rRT-PCR un Anti-SARS-CoV-2 IgA un IgG dinamika

(zīmējumam tikai ilustratīva nozīme)

 

SARS-CoV-2 testu rezultātu interpretācija

Reālā laika PCR SARS-CoV-2 Anti-SARS-CoV-2 IgA Anti-SARS-CoV-2 IgG
Akūtas infekcijas agrīnā fāze

+

Akūtas infekcijas vēlīnā fāze

(+)

+()

+/

Infekcija bijusi iepriekš

+/

+

Nepieciešama kontrole dinamikā (pēc 2 nedēļām)

+