Ūdens paraugu ņemšana


Lai pārbaudītu dzeramā ūdens kvalitāti tā lietošanas vietā, ja tas piegādāts no centralizētās vai individuālās ūdensapgādes sistēmas un lietošanai ņemts no ūdens krāna, paraugi jāpaņem norādītajā secībā, ievērojot norādīto darbību kārtību!

 

Paraugu ņemšanas secība:

 1. paraugi Legionellas analīzēm;
 2. paraugs ķīmiskām analīzēm;
 3. paraugs mikrobioloģiskām analīzēm.

 

 1. Legionellas analīzēm nepieciešams paņemt gan nosēdumu paraugu 15 mL sterilā stobriņā, gan ūdens paraugu 0,5 L sterilā traukā (sterilos traukus var saņemt E. Gulbja Laboratorijas filiālēs; neatvērt tos līdz paraugu ņemšanas brīdim!).
 • Noņemiet dušas klausuli vai ūdens krāna sietiņu/aeratoru.
 • Pāris sekundes atveriet ūdens padevi dušas vadā vai ūdens krānā, lai samitrinātu cauruli, tad aizveriet ūdens padevi.
 • Kārtīgi nomazgājiet rokas un/vai izmantojiet vienreizējās lietošanas cimdus, lai samazinātu parauga piesārņošanas risku!
 • Ievietojiet vates tamponu pēc iespējas dziļāk dušas vadā vai ūdens krānā un stingri, nesalaužot vates tampona kociņu, berzējiet gar iekšējām malām. Ja noņemtajā dušas klausulē vai ūdens krāna sietiņā/aeratorā ir redzami bioloģiskas izcelsmes nosēdumi, ar vates tamponu paņemiet arī tos.
 • Atveriet 15 mL sterilo stobriņu (nepieskarieties ne stobriņa, ne tā vāka iekšpusei, kā arī stobriņa augšējai malai, kur tiek uzskrūvēts vāks), ievietojiet tajā vates tamponu, pievienojiet 3-5 mL ūdens no tā paša dušas vada vai ūdens krāna, lai vates tampons atrastos ūdenī, pēc tam nolauziet vates tampona kociņu tā, lai variet aizskrūvēt stobriņu, tad nekavējoties cieši aizskrūvējiet.
 • Atveriet ūdens padevi dušas vadā vai ūdens krānā, noteciniet ūdeni līdz tas ir silts, bet ne karsts (ieregulējiet ūdens temperatūru robežās no 20 °C līdz 50 °C).
 • Atveriet 0,5 L sterilo trauku (nepieskarieties ne trauka, ne tā vāka iekšpusei, kā arī trauka augšējai malai, kur tiek uzskrūvēts vāks), piepildiet to pilnu tā, lai paliek nedaudz vietas gaisam, tad nekavējoties cieši aizskrūvējiet, aizveriet ūdens padevi.

Nomarķējiet gan 15 mL stobriņu ar nosēdumu paraugu, gan 0,5 L trauku ar ūdens paraugu, numurējot vai norādot informāciju par parauga ņemšanu (īpaši svarīgi, ja tiek ņemti vairāki paraugi no dažādām vietām), obligāti aizpildiet nosūtījuma veidlapā prasīto informāciju un pēc iespējas ātrāk nogādājiet E. Gulbja Laboratorijas filiālē. Ja paraugus nav iespējams nogādāt filiālē nekavējoties, ievietojiet tos ledusskapī!

 

 1. Ķīmiskām analīzēm nepieciešams paņemt ūdens paraugu 1,0-1,5 L plastmasas pudelē (var izmantot tīru dzeramā ūdens/minerālūdens pudeli).
 • Notīriet ūdens krāna virsmu, ja krānam ir sietiņš/aerators, noskrūvējiet to.
 • Atveriet ūdens krānu, ieregulējiet vienmērīgu ūdens plūsmu un noteciniet ūdeni 2-3 minūtes (līdz nemainīgai temperatūrai).
 • Kārtīgi nomazgājiet rokas un/vai izmantojiet vienreizējās lietošanas cimdus, lai samazinātu parauga piesārņošanas risku!
 • Atveriet 1,0-1,5 L plastmasas pudeli, izskalojiet ar parauga ūdeni, pēc tam to piepildiet pilnu, ļaujot ūdenim pārplūst pāri malām, lai pudelē nav gaisa burbuļu, tad nekavējoties cieši aizskrūvējiet, aizveriet ūdens krānu.

Nomarķējiet plastmasas pudeli, numurējot vai norādot informāciju par parauga ņemšanu (īpaši svarīgi, ja tiek ņemti vairāki paraugi no dažādām vietām), obligāti aizpildiet nosūtījuma veidlapā prasīto informāciju un pēc iespējas ātrāk nogādājiet E. Gulbja Laboratorijas filiālē. Ja paraugu nav iespējams nogādāt filiālē nekavējoties, ievietojiet to ledusskapī!

 

 1. Mikrobioloģiskām analīzēm nepieciešams paņemt ūdens paraugu 0,5 L sterilā traukā (sterilo trauku var saņemt E. Gulbja Laboratorijas filiālēs, neatvērt to līdz parauga ņemšanas brīdim!).
 • Notīriet ūdens krāna virsmu, ja krānam ir sietiņš/aerators, noskrūvējiet to.
 • Dezinficējiet ūdens krānu, apdedzinot to karstā liesmā. Ja ūdens krāns ir izgatavots vai satur nenoņemamas detaļas no materiāla, kurš var viegli uzliesmot vai tikt bojāts apstrādājot ar karstu liesmu, tad dezinficēšanai izmanojiet citu metodi – iemērciet ūdens krānu 2-3 minūtes 70 % spirta šķīdumā, kas ieliets, piemēram, tīrā glāzē.
 • Atveriet ūdens krānu, ieregulējiet vienmērīgu ūdens plūsmu un noteciniet ūdeni 2-3 minūtes (līdz nemainīgai temperatūrai).
 • Kārtīgi nomazgājiet rokas un/vai izmantojiet vienreizējās lietošanas cimdus, lai samazinātu parauga piesārņošanas risku!
 • Atveriet 0,5 L sterilo trauku (nepieskarieties ne trauka, ne tā vāka iekšpusei, kā arī trauka augšējai malai, kur tiek uzskrūvēts vāks), piepildiet to pilnu tā, lai paliek nedaudz vietas gaisam, tad nekavējoties cieši aizskrūvējiet, aizveriet ūdens krānu.

Nomarķējiet sterilo trauku, numurējot vai norādot informāciju par parauga ņemšanu (īpaši svarīgi, ja tiek ņemti vairāki paraugi no dažādām vietām), obligāti aizpildiet nosūtījuma veidlapā prasīto informāciju un pēc iespējas ātrāk nogādājiet E. Gulbja Laboratorijas filiālē. Ja paraugu nav iespējams nogādāt filiālē nekavējoties, ievietojiet to ledusskapī!