Onkoloģija


HER2 noteikšana vēža paraugos (FISH)

Herceptīna® lietošanas nepieciešamības noteikšanai HER2+ krūts vēža pacientiem.

HER2 jeb Cilvēka epidermālā augšanas faktora receptors 2 atrodas hromosomālajā pozīcijā 17q12. 20-30% krūts vēža gadījumu tas ir aktivēts, šādā gadījumā tieši korelējot ar sliktu prognozi pacientam.

Pacientiem, kuriem atrasta amplifikācija, ārstēšana ar monoklonālajām antivielām Herceptīnu® (Trastuzamab) ir pierādīta kā efektīva terapija un palielina dzīvildzi, specifiski saistoties pie šūnām, kas ekspresē HER2, un aizvācot tās no sistēmas. Herceptīns® kavē vai apstādina krūts vēža augšanu.

Izmeklējums paredzēts kvantitatīvai HER2 gēna amplifikācijas noteikšanai formalīnā fiksētos, parafīnā ieslēgtos (FFPE) audzēja audu paraugos. Izmeklējums izmantojams Herceptīna® lietošanas nepieciešamības noteikšanai, bet to ieteicams izmantot kā papildinājumu citiem datiem (klīniski patoloģiskā informācija), nevis vienīgo diagnostikas metodi.

Vairāk informācijas par Herceptīnu® un HER2:

http://www.breastcancer.org/treatment/targeted_therapies/herceptin/for_you

http://www.herceptin.com/

Izemeklējuma cena: EUR 230.00

Izmeklējamais materiāls: Formalīnā fiksēti un parafīnā ieslēgti (FFPE, „parafīna bloki”) audzēja audi.

Avots: HER2 Amplification Probe, Instructions For Use, Cytocell