Ieteicamie ZBL lielumi atbilstošI riska pakāpei


Ieteicamie ZBL (zema blīvuma holesterīns) lielumi atbilstoši kardiovaskulārā riska pakāpei

E.Gulbja Laboratorija ir atsaukusies Latvijas Kardiologu biedrības aicinājumam visās Latvijas laboratorijās ieviest vienotus references lielumus četrām lipīdu frakcijām, norādīt zema blīvuma holesterīna references lielumu atbilstoši kardiovaskulārā riska pakāpei, kā arī norādīt ne-augsta blīvuma holesterīna rādītājus – kā tas definēts jaunākajās Eiropas Kardiologu biedrības 2012. gada vadlīnijās.

Ne-ABLH (ne-augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīns)

To aprēķina: KH – ABLH (kopējais holesterīns – augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīns).

Šis rādītājs atspoguļo ne tikai ZBLH (zema blīvuma holesterīns), bet arī ļoti zema blīvuma lipoproteīnu holesterīnus, kas ir galvenie triglicerīdu nesēji.

Pētījumos pierādīts, ka ne-ABLH labāk kā ZBLH atspoguļo kardiovaskulārā riska iespēju, gadījumos, kad paaugstināts triglicerīdu līmenis.

Normas lielumi netiek piedāvāti.

ZBL ieteicamie lielumi atbilstoši kardiovaskulārā riska pakāpei

Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts zems vai mērens risks jābūt <3.0 mmol/L
Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts augsts risks jābūt <2.5 mmol/L
Pacientiem, kuriem iepriekš konstatēts ļoti augsts risks jābūt <1.8 mmol/L

Kardiovaskulārā riska pakāpi katram pacientam individuāli izvērtē ģimenes ārsts.

Latvijā kardiovaskulāro slimību riska novērtēšanai izmanto t.s. SCORE (Sistemātiska koronārā riska izvērtēšana) sistēmu.
SCORE sistēmā risku nosaka pēc 5 kritērijiem:

 1. Dzimums
 2. Vecums
 3. Smēķēšana
 4. Sistoliska asinsspiediena līmenis
 5. Kopējā holesterīna daudzums.

Tomēr jāatzīmē, ka šie minētie riska novērtēšanas principi attiecas uz indivīdiem, kam vēl nav izveidojusies kardiovaskulāra slimība. Jāuzsver, ka pacienti ar jau diagnosticētu KVS automātiski pieskaitāmi augsta riska grupai un šajā gadījumā riska kalkulācija pēc SCORE sistēmas nav nepieciešama.

 

Fatālu kardiovaskulāru notikumu risks, ņemot vērā KH attiecību pret ABLH (pēc SCORE sistēmas)

* Risks aprēķināts, ņemot vērā dzimumu, vecumu, sistolisko asinsspiedienu, kopējā holesterīna līmeni un smēķēšanu.
** Dati attiecināmi uz Eiropas reģioniem ar augstu risku, pie kuriem pieskaitāma arī Latvija.


Riska novērtēšanas soļi:

 1. Vai pacientam ir zināma kardiovaskulāra slimība (koronārā sirds slimība, cerebrovaskulāra slimība, perifēro artēriju slimība)?
  Atbilstoši Eiropas KVS profilakses vadlīnijām, visi pacienti ar KVS automātiski ir jāuzskata paraugsta riska indivīdiem.
 2. Vai pacientam ir:
  • 2.tipa cukura diabēts vai 1.tipa cukura diabēts ar mikroabumīnūriju vai
  • kopējais holesterīns ≥8.0 mmol/L un/vai ZBLH ≥6.0 mmol/L vai
  • smaga arteriālā hipertensija (AH ≥180/≥110 mmHg)?

  Jebkurš no minētajiem kritērijiem klasificē pacientu kā augsta riska indivīdu.

 3. Tiek aprēķināts kopējais fatālu kardiovaskulāro notikumu absolūtais risks pēc SCORE (Sistemātiska koronārā riska izvērtēšana) sistēmas. Ja kardiovaskulāras nāves risks tuvāko 10 gadu laikā ir ≥5%, persona ir pieskaitāma pie augsta riska grupas.
 4. Vai ir metaboliskais sindroms?
 5. Ja persona neietilpst nevienā no iepriekšminētajām kategorijām, bet SCORE risks ir mērens (3-4% 10 gados), tad absolūtais risks var būt augstāks, ja eksistē atsevišķi papildus riska faktori:
  • Agrīna kardiovaskulāra slimība pirmās pakāpes radiniekiem;
  • Izteikta abdomināla aptaukošanās (vidukļa apkārtmērs vīriešiem >102 cm vai sievietēm >88cm);
  • Ķermeņa masas indekss >30 kg/m2;
  • Zems ABLH (vīriešiem <1.0 mmol/L vai sievietēm <1.2 mmol/L);
  • Augsti triglicerīdi (>1.7 mmol/L);
  • Tukšās dūšas hiperglikēmija (>6.1 mmol/L) vai glikozes tolerances traucējumi;
  • Atkārtoti paaugstināts CRO;
  • Agrīna menopauze;
  • Kreisā kambara hipertrofija.

  Lai gan šādos gadījumos risku nav iespējams precīzi noteikt, var pieņemt, ka katrs atsevišķais papildus riska faktors absolūto risku paaugstinās ne vairāk kā par 1%. Ja šādi koriģētais SCORE risks sasniedz 5%, persona klasificējama kā augsta riska.

 

Ir ieteikts izdalīt arī ļoti augsta riska pacientu grupu, kuriem nepieciešams maksimālais profilaktisko pasākumu apjoms un intensitāte. Ļoti augsta riska pacienti ir:

 1. Pacienti ar akūtu koronāro sindromu;
 2. Pacienti ar koronāro sirds slimību un
  • multipliem slikti kontrolētiem pamata riska faktoriem, īpaši cukura diabētu, smēķēšanu;
  • atsevišķiem izteiktiem riska faktoriem (hiperholesterīnēmija ≥8.0 mmol/L, 3.pakāpes arteriālā hipertensija);
  • metaboliskais sindroms;
 3. Pacienti ar 2 baseinu KVS( koronārā sirds slimība + cerebrovaskulārā slimība vai perifēro artēriju slimība vai citi varianti).