Veidlapas
Veidlapas nosaukums PDF
Laboratorisko izmeklējumu pieprasījums Lejupielādēt
Laboratorisko izmeklējumu pieprasījums ļaundabīgu audzēju piermreizējai diagnostikai Lejupielādēt
Iedzimtu patologiju izmeklejuma nozimejums. Dauna simdroms I un II trimestris Lejupielādēt
Iedzimtu patologiju izmeklejuma nozimejums. FMF algoritms Lejupielādēt
Nozīmējums ginekoloģiskā materiāla testēšanai Lejupielādēt
Nosūtījums alkohola noteikšanai bioloģiskajā vidē (6.pielikums Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.625) Lejupielādēt
Nosūtījums alkohola noteikšanai bioloģiskajā vidē (6.pielikums Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.625) Lejupielādēt
Pasūtījuma veidlapa (VL-034) Lejupielādēt
Nosūtījums hromosomu izmeklēšanai ar standarta citoģenētikas (pilnais kariotips) un molekulārās citoģenētikas (FISH) metodēm (VL-154) Lejupielādēt
Nosūtījums hromosomu izmeklēšanai ar standarta citoģenētikas (pilnais kariotips) un molekulārās citoģenētikas (FISH) metodēm pacientiem ar hematoloģiskām saslimšanām Lejupielādēt
Nosūtījuma veidlapa NIPT (VL-202) Lejupielādēt
VD-10 (testēšanas metožu saraksts):
Veidlapas nosaukums PDF
Imūnķīmija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Klīniskā ķīmija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Hematoloģija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Imūnhematoloģija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Koaguloģija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Mikrobioloģija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Molekulārā bioloģija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Citoloģija (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Citoģenētika (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt
Klīnika (testēšanas metožu saraksts) Lejupielādēt