1. Autorizācija


warning sign
warning sign
  • Ierobežota skaita dēļ, testa komplekts varētu nebūt pieejams.
  • Pirms komplekta iegādāšanās lūdzu zvaniet mums, lai noskaidrotu vai ir pieejami testa komplekti.
  • +37167801112
Papildus informācija par H. pylori elptestu šeit
H. pylori elptestu komplekti var tikt iepriekš pasūtīti jebkurā E. Gulbja Laboratorijas filiālē rakstot e-pastu info@egl.lv vai apmeklējot filiāli.

Lai autorizētos, spiediet uz savas bankas vai cita izvēlētā pakalpojuma logo. Lai autorizētos ar eParaksta eID, datoram jābūt iepriekš sagatavotam – informācija par datora sagatavošanu atrodama šeit.

×
Autentifikācija iespējama tikai ar Smart-ID, kuram aktivizēts kvalificēts elektroniskais paraksts

Apstrādā datus