Instrukcija portāla lietošanai


Pieslēgšanās portālam:

Ņemot vērā, ka darbs notiek ar personu datiem, lūdzam sapratni par to, ka portāla piekļuvei ieviesti papildu drošības elementi.

 1. Sākotnēji no laboratorijas saņemsiet autentifikācijas informāciju – lietotāja vārdu (skolas kods) un paroli. Portālā pieslēgties varēs tikai personas, kurām ir pieeja autorizētām e-pasta adresēm, pēc noklusējuma tikai tai, uz kuru saņemta autentifikācijas informācija. Ja neesat saņēmuši savu autentifikācijas informāciju uz laboratorijai sākotnēji doto izglītības iestādes e-pasta adresi vai ja nepieciešams pievienot papildu autorizētas e-pasta adreses, lūdzu rakstiet uz izglitiba@egl.lv.
  Autentifikācijas informācija izglītības iestādēm, kas uz to brīdi bija mūsu testējamo iestāžu reģistrā, izsūtīta 31.08.21!
 2. Atveriet izglītības iestāžu portāla autentifikācijas logu. Ievadiet savai iestādei autorizētu e-pasta adresi, lietotāja vārdu un paroli, un spiediet pogu “Ienākt”. Atvērsies jauns logs, kurā ievadīt apstiprinājuma kodu. Ja ievadīta pareiza informācija, uz iepriekš norādīto e-pastu tiks nosūtīta vēstule ar 6 ciparu apstiprinājuma kodu. Ievadiet to norādītājā vietā autentifikācijas logā un spiediet pogu “Apstiprināt”. Ja kods ievadīts pareizi, piekļūsiet portālam.
  Ja kodu nesaņēmāt, to iespējams nosūtīt vēlreiz ar formā zemāk esošo saiti. Ja to joprojām nesaņēmāt, lūdzu, pārbaudiet vai tas nav nonācis e-pasta mēstuļu jeb surogātpasta jeb spam mapē. Pārbaudiet vai koda nosūtīšanas formā nav kļūdu autorizētajā e-pasta adresē un skolas kodā.

  • Ja redzat paziņojumu, ka lietotājs neeksistē, iespējams e-pasta adresē vai skolas kodā ir kļūda. Šādos gadījumos mēģiniet autentifikācijas datus no saņemtās vēstules kopēt, kā arī izmēģiniet autentificēties no cita datora.
  • Var rasties problēmas gan ar autentifikāciju gan portāla attēlošanu, ja izmantojat vecākus interneta pārlūkus. Cik iespējams, arī Jūsu pašu datu drošībai internetā, lūdzu izmantojiet pēc iespējas jaunākas interneta pārlūku Chrome, Firefox vai Edge versijas.
  • Pēc vairākiem neveiksmīgiem autentifikācijas mēģinājumiem konts var tikt īslaicīgi bloķēts un par incidentu ziņots laboratorijai.
 3. Ja aizmirsta parole, autentifikācijas logā spiediet uz saites “Aizmirsta parole?”. Ievadiet autentificēto e-pasta adresi un savas skolas lietotāja vārdu (skolas kods) un spiediet pogu “Nosūtīt”. Ja norādītā informācija ir pareiza, e-pastā saņemiet saiti, kuru var izmantot paroles atiestatīšanai. Atiestatīšnaas formā būs jānorāda autorizēto e-pasta adresi, lietotāja vārdu (skolas kods) un divas reizes jāievada jauno vēlamo paroli. Ņemiet vērā norādītās minimālās paroles prasības!
 4. Ja nepieciešama palīdzība, līdzu rakstiet uz izglitiba@egl.lv, norādot arī savu kontakttālruni, un tiklīdz tas būs iespējams, ar Jums sazināsies laboratorijas tehniskā atbalsta speciālists.

Saraksta iesniegšana:

 1. Lai pievienotu sarakstu spiediet uz “Augšupielādēt sarakstu” un izvēlieties saraksta failu uz sava datora. Sarakstam obligāti jābūt veidotam pēc mūsu parauga kā aprakstīts šeit –https://www.egl.lv/izglitibas-iestadem/
 2. Pēc veiksmīgas augšupielādes redzēsiet sarakstu ar atpazītajiem laukiem. Ja atrastas kļūdas, kas neļauj sarakstu iesniegt laboratorijā, kļūdainie lauki būs iezīmēti ar sarkanu (sk. zemāk – tipiskās kļūdas). Veiciet labojumus!
 3. Spiediet pogu “Datu pārbaude pirms iesniegšanas laboratorijā”. Ja viss kārtībā poga nomainīsies uz “Iesniegt datus laboratorijā”, kuru nospiežot ieraksti reģistrēsies laboratorijas informācijas sistēmā. Pēc veiksmīgas datu pievienošanas saņemsiet atbilstošu paziņojumu.
 4. Veicot atkārtotu, labotas tabulas augšupielādi laboratorijas sistēma meklēs testējamos pēc personas koda un veiks atbilstošus datu labojumus. Ierakstu dublikāti var izveidoties tikai tad, ja mainīts personas kods.

Saraksta labošana:

 1. Lai veiktu labojumus iesniegtajā sarakstā, vispirms veiciet datu iegūšanu no laboratorijas informācijas sistēmas, spiežot pogu “Labot iesniegto sarakstu”. Redzēsiet sarakstu ar laboratorijā reģistrētajiem datiem. Saraksts pēc noklusējuma ir sakārtots pēc kolonnas klase un dalīts vairākās lapās, un varat tās pāršķirt ar pogām saraksta apakšā. Ir iespējams veikt datu atlasi pēc vienas vai vairākām pazīmēm izmantojot filtrēšanas joslu. Izvēlieties vai ievadiet interesējošos datus un spiediet “Filtrēt” – sarakstā redzēsiet tikai atlasītos ierakstus.
 2. Lai dzēstu atsevišķu ierakstu, spiediet pogu Dzēst pie atbilstošā ieraksta. Pēc apstiprinājuma ieraksts uzreiz tiks izdzēsts. Lai pievienotu jaunu ierakstu, spiediet pogu “Pievienot jaunu rindu” un ievadiet prasītos datus. Pēc visu labojumu (t.sk. jaunu datu ievades) veikšanas spiediet pogu “Datu pārbaude pirms iesniegšanas laboratorijā”. Ja viss kārtībā poga nomainīsies uz “Iesniegt datus laboratorijā”, kuru jānospiež, lai izmaiņas reģistrētos laboratorijas informācijas sistēmā. Pēc veiksmīgas datu pievienošanas saņemsiet atbilstošu paziņojumu.

  Pēc jebkādiem labojumiem, arī pēc jaunas rindas pievienošanas jāveic datu pārbaudi un atkārtotu pievienošanu, kas ir divas atsevišķas darbības, un kamēr tas nav izdarīts dati laboratorijā nereģistrēsies.

  Ja redzams paziņojums, ka notikusi kļūda un datu pārbaudi veikt nav iespējams, ir beigusies Jūsu lietotāja sesija, jo portāls pārāk ilgi turēts atvērts nelietots.

 3. Ja nepieciešams, varat iesniegt visu sarakstu no jauna, dzēšot iepriekš iesniegtos datus ar pogu “Dzēst visu sarakstu” un atkārtojot saraksta iesniegšanas soļus. Šī pieeja domāta gadījumam, ja no saraksta nepieciešams izdzēst daudz ierakstu, un nevēlaties tos dzēst pa vienam. Informācijas atjaunošanai iepriekšējo sarakstu dzēst nav nepieciešams kā aprakstīts Saraksta iesniegšanas instrukcijā.
  Lai iegūtu laboratorijā iesniegtā saraksta aktuālo versiju iespējams veikt tabulas lejupielādi ar pogu “Lejupielādēt Excel failu”. Tas nav tas pats fails, kuru augšupielādējāt, bet gan tiek veidots no jauna no laboratorijas informācijas sistēmas ierakstiem.
  Svarīgi!
  Ja jāveic labojumus personas kodā, obligāti jāizdzēš iepriekšējais ieraksts.
  Ja personas kodi sajaukti vietām, par to obligāti jāziņo laboratorijai.

Tipiskās kļūdas sarakstos:

 1. Nav dzimšanas datuma vai tas norādīts nepareizi.
  Dzimšanas datums ir obligāts pieprasījuma reģistrēšanai laboratorijā. Sistēma spēj atpazīt dažādas dzimšanas datuma formas, bet nespēj to nolasīt, piemēram, ja gads norādīts kā pirmais vai datums veidots pēc formulas. Tāpat var būt kļūdas, ja visiem laukiem nav norādīts viens datu tips vai viena datu tipa forma.
 2. Nav norādīta klase.
  Šajā laukā var norādīt jebko – klasi grupu, savu identifikatoru. Galvenais, lai šajā laukā jebkas būtu, jo pēc tā satura tiek grupēti rezultāti un visi, kam tā nav norādīta, klasificējas kā grupa “?”. Portāla aktuālajā versijā šis lauks ir obligāts!
 3. Norādīta neatbilstoša klase.
  Šī kļūda attiecas tikai uz skolām, kurām esam ieslēguši klases datu pārbaudi, un pie datu ievades, pie atbilstošās rindiņas tiks norādīts kādas ir atļautās ievades vērtības. Ievadiet klasi atbilstoši norādītajām vērtībām.
 4. Kļūda e-pasta adresē.
  Visbiežāk trūkst @ simbolu, punktu starp domēna un augstākā līmeņa domēna vārdiem, piemēram @inboxlv vai @gmailcom. Tāpat bieži trūkst augstākā līmeņa domēna un ir tikai @inbox vai @gmail; bieži punktu vietā ievadīts komats, e-pasta adresē ir atstarpes, vai ir punkts pirms @ simbola, kas arī ir kļūda. Bieži @ vietā ievadīts 2 (jo @ = SHIFT + 2) vai !, rezēm arī punkts.
  Reizēm kļūda var būt praktiski neredzama, piemēram, vārdā inbox “x” vietā ierakstīts h kirilicā. Datorvalodā šie simboli ir atšķirīgi.
  Nav iespējams iesniegt ierakstu ar kļūdainu e-pasta adresi, tāpēc, ja nevarat to noskaidrot vai kļūda nav acīmredzama, e-pasta adresi ir jāizdzēš.
 5. Kļūda personas kodā.
  Visbiežāk trūkst defises, vai tās ievadītas divas. Ja testējamais ir ārvalstnieks, personas koda priekšā rakstiet valsts 2 burtu kodu (3 burtu kods neder) un kolu, piemēram, UA:12345678
  Kļūda personas kodā uzrādīsies arī tad, ja tas būs norādīts neatbilstošs dzimšanas datumam. Veiciet labojumu dzimšanas datumā vai personas kodā.
 6. Kļūda vārdā vai uzvārdā.
  Ja testējamajam ir vairāki vārdi un/vai uzvārdi tos vajag ievadīt atdalītus ar atstarpēm vai īsajām defisēm. Garās defises tiks uzskatītas par kļūdu.

 7. * jebkura no instrukcijā minētajām sarakstu iesniegšanas vai rediģēšanas funkcijām var būt nepieejama, jo paturam tiesības liegt izglītības iestādei veikt noteiktas darbības, ja tas nepieciešams datu integritātes saglabāšanai.