Izglītības iestādēm


No 2022. gada 1. aprīļa valsts apmaksāta PCR izmeklējuma veikšanai nepieciešams ārsta nosūtījums!
Tas attiecas gan uz PCR deguna un rīkles uztriepē, gan uz PCR siekalās.
Skrīninga programmā iekļauto izglītības iestāžu audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem, kuriem nav respiratoro infekciju simptomu, uz siekalu testu NAV JĀPIERAKSTĀS!
Testus varat veikt jebkurā laboratorijas pacientu pieņemšanas punktā bez pieraksta.
Zemāk pieejams jaunais testēšanas grafiks februāra mēnesim. Lūdzam, pievērst uzmanību gan testēšanas dienai, gan laikam.
Visus jautājumus, lūdzu, rakstiet e-pastā uz izglitiba@egl.lv
Pirms pieslēgties izglītības iestāšu portālam, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar tā LIETOŠANAS INSTRUKCIJU (https://www.egl.lv/instrukcija-portala-lietosanai/)!

 


SATURS

Testēšana ar antigēna testu (paštestu) komplektiem

Informācija par turpmāko testēšanas kārtību atrodama izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā – https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/paplasina-pastestu-izmantosanu-skolas

Testēšanas komplekti pirmajām 2 testēšanas reizēm tiks piegādāti no 15.11.2021 līdz 17.11.2021


Siekalu testēšana ar klašu pūlinga metodi

Pedagogu un pārējā personāla testēšana joprojām notiks pēc sākotnējās metodes ar personalizētajiem paraugiem un tā notiks biežāk. Šī iemesla dēļ testēšana skolās notiks pēc diviem grafikiem (sk. grafikus zemāk lapā).

Video aprakstīta siekalu paraugu savākšana un testēšana veicot Covid-19 skrīningu ar klašu pūlinga metodi.


Lai video saglabātu, SPIEDIET ŠEIT.
 

Kā notiek regulārā testēšana ar klašu pūlinga metodi?

*Veicot testēšanu pēc klašu pūlinga metodes, pedagogiem un personālam joprojām tiks pielietota metode ar personalizētajiem paraugiem (sk. zemāk)

 1. Pēc izglītības iestādes iesniegta testējamo saraksta mēs sagatavosim visai klasei/grupai paredzētus siekalu paraugu savākšanas komplektus, kurā būs iekļauti speciālie vates kociņi, parauga transportēšanas konteiners un klases testējamo saraksts.
 2. Klase veic paraugu savākšanu pēc instrukcijas (sk. video vai lejupielādējiet instrukciju augstāk). Svarīgi no komplektam pievienotā klases saraksta izsvītrot vai vismaz tajā uzskatāmi marķēt visus, kas paraugu savākšanā nepiedalās!
 3. Konteiners ar savākto materiālu cieši jāaizver un jāiepako atpakaļ maisiņos kopā ar klases sarakstu, un jāievieto skolas kopējā kastē, kuru tad jānodod laboratorijas kurjeram, kurš skolā ierodas pēc laboratorijas sastādīta grafika. Jāpievērš uzmanību tam, ka kurjeru grafiki atšķiras atkarībā no testēšanas metodes (sk. sadaļu “Laboratorijas kurjeru grafiki”).
 4. Izņēmuma un tikai izņēmuma gadījumos, kad testējamais nav varējis būt izglītības iestādē uz materiāla savākšanu, joprojām pieļaujama materiāla nodošana uz vietas jebkurā laboratorijas pieņemšanas punktā. Cilvēkam jābūt reģistrētam laboratorijas informācijas sistēmā, tātad jābūt iekļautam kādā no iesniegtajiem izglītības iestāžu testējamo sarakstiem. Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) ir obligāts!
 5. Izglītības iestāde saņem rezultātu apkopojumu tās norādītajā veidā, kā arī tas pieejams laboratorijas skolu portālā skolas.egl.lv.
  Ja rezultāts klasei ir negatīvs, visi testētie saņem individuālus negatīvus rezultātus. Ja rezultāts klasei ir pozitīvs, visi saņem rezultātu ar norādi veikt individuālu apstiprinošo testēšanu jebkurā laboratorijas pieņemšanas punktā, kā arī PIN kodu, kuru var izmantot parauga nodošanai automatizētajās bezkontakta paraugu savākšanas ierīcēs.
  Rezultātu testējamie saņem uz skolu iesniegtajos sarakstos norādītajām e-pastu adresēm vai mobilo telefonu numuriem. Rezultāti joprojām atverami ar iepriekš piešķirtajiem kodiem.

 


Kā notiek regulārā testēšana ar personalizētajiem paraugiem?

*Veicot testēšanu pēc jaunās klašu pūlinga metodes, pedagogiem un personālam joprojām tiks pielietota šī metode

 1. Pēc izglītības iestādes iesniegta testējamo saraksta mēs sagatavosim personalizētus siekalu paraugu savākšanas komplektus, uz kuriem būs norādīts katra testējamā vārds, uzvārds un pieerīgā grupa. Katrai skolai papildus pievienosim arī nepersonalizētus testēšanas komplektus gadījumiem kad saraksts bijis nepilnīgs.
  Nekādā gadījumā nemainiet personalizētos stobriņus, tie paredzēti TIKAI norādītajai personai. Stobriņa ID numurs ir saistīts ar testējamā personas kodu. Sliktākajā gadījumā uz stobriņa var pārsvītrot norādīto informāciju, un tam maisiņā pievienot lapiņu ar to pašu testējamā informāciju, kas prasīta tabulā.
 2. Pirms ierodas laboratorijas kurjers, izglītības iestāde organizē paraugu savākšanu un sapakošanu nodošanai laboratorijai. Aktuālās instrukcijas materiāla savākšanai, tajā skaitā īss video, pieejamas laboratorijas mājas lapā, sadaļā “Izglītības iestādēm”. Svarīgi pievērst uzmanību tam, ka katram testējamajam jāpieraksta vai jāatceras uz savākšanas trauciņa uzlīmētās uzlīmes identifikācijas numuru. Šis kods ir parole, ar kuru atvērt testa rezultātu.
 3. Laboratorijas kurjeri izglītības iestādēs ieradīsies pēc laboratorijas sastādīta grafika (sk. zemāk). Norādītajā laikā kurjers paņems jau savāktos siekalu paraugus un atstās komplektus nākamajai testēšanas reizei. Uz šo laiku savākto paraugu komplektiem jau jābūt sapakotiem, lai atdotu tos kurjeram. Jāpievērš uzmanību tam, ka kurjeru grafiki atšķiras atkarībā no testēšanas metodes (sk. sadaļu “Laboratorijas kurjeru grafiki”).
 4. Sagatvojot savākto materiālu nodošanai kurjeram, ārkārtīgi būtiski neizmantotos komplektus iepakot atsevišķi un skaidri marķēt kā neizmantotus kā arī nepievienot neizmantotajiem komplektiem tādus, kuros paraugs ir savākts!

 5. Izņēmuma un tikai izņēmuma gadījumos, kad testējamais nav varējis būt izglītības iestādē uz materiāla savākšanu, pieļaujama materiāla nodošana uz vietas jebkurā laboratorijas pieņemšanas punktā. Cilvēkam jābūt reģistrētam laboratorijas informācijas sistēmā, tātad jābūt iekļautam kādā no iesniegtajiem izglītības iestāžu testējamo sarakstiem. Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) ir obligāts!
 6. Izglītības iestāde saņem rezultātu apkopojumu pa gupām, t.i. cik pozitīvo kurā grupā un arī sarakstu ar pozitīvajām personām. Saraksts ar pozitīvajām personām pieejams arī autentificējoties laboratorijas “Izglītības iestāžu portālā”. Informācija par pieslēgšanos portālam nosūtīta uz izglītības iestāžu norādītajām e-pasta adresēm. Jautājumus par portāla izmantošanu, lūdzu, iesūtiet e-pastā izglitiba@egl.lv.
  Tāpat rezultātu saņem arī paši testējamie uz skolu iesniegtajos sarakstos norādītajām testējamo e-pastu adresēm vai mobilo telefonu numuriem.

Rezultātu saņemšana

Rezultātiem var piekļūt ar kodu, kas norādīts personalizētajā uzlīmē uz siekalu savākšanas trauciņa.

Tas kā saņemsiet rezultātu atkarīgs no Jūsu izglītības iestādes iesniegtā saraksta un tā vai un kāda kontaktinformācija tajos bija norādīta.

 1. Ja vēlaties apskatīt bērna rezultātus, neatkarīgi no norādītās kontaktinformācijas.
  Vecāki savu bērnu testu rezultātus var redzēt vietnē covid19sertifikats.lv, e-veselībā un Datamed, autorizējoties ar sev pieejamiem elektroniskās autentifikācijas rīkiem.
 2. Ja norādīta e-pasta adrese, atbildi saņemsiet e-pastā.
  Atbildes sūtam divos veidos – pielikumā un atsevišķā sūtījumā arī saiti. Abos veidos var piekļūt tam pašam rezultātam. Ja atbildi atverat no pielikuma, atveriet failu “post2.pdf” un prasītajā vietā ievadiet iepriekš no materiāla ņemšanas trauciņa norakstīto kodu. Ja atbildi atverat no vēstules, kurā atsūtīta tikai saite, spiediet uz saites, kas sākas ar https://servisi.egl.lv/ un atvērsies vietne, kurā prasītajā vietā ievadot no siekalu trauciņa norakstīto kodu, un nospiežot pogu “Atbilde”, piekļūsiet rezultātam.
 3. Ja norādīts TIKAI telefona numurs, atbildi saņemsiet kā saiti īsziņā.
  Spiediet uz saņemtās saites vai ievadiet to telefona vai datora interneta pārlūkā, un atvērsies vietne, kurā, ievadot prasītajā vietā no siekalu trauciņa norakstīto kodu un spiežot pogu “Atbilde”, piekļūsiet rezultātam.
 4. Ja nav norādīta kontaktinformācija vai tā norādīta nepareizi, mēs Jums neko nevaram nosūtīt.
  Mazākajiem bērniem šādā gadījumā rezultāti pieejami vecāku e-veselībā un citos servisos, kam pieejama vecāku un aizbildņu autentifikācija, piemēram, covid19sertifikats.lv, e-veselība un Datamed. Vecākiem bērniem vai izglītības iestādes darbiniekiem rezultāti pieejami viņu pašu e-veselībā, vai laboratorijas mājas lapas sadaļā Manas analīzes, ielogojoties ar kādu no bankām vai ar eParakstu.
  Saskaņā ar jaunākajām izmaiņām, informācija par pozitīvajām personām būs pieejama arī izglītības iestādei autentificējoties laboratorijas “Izglītības iestāžu portālā”.
 5. Kāda ir parole, ja materiāls nodots pēc klašu pūlinga metodes?
  Parole paliek nemainīga no iepriekšējām reizēm. Tāpat, ja norādīts gan e-pasts gan mobilā telefona numurs, joprojām varat nosūtīt paroli īsziņā no atbildes vēstules.

Skolu rezultātu apkopojumi pieejami šeit – https://www.egl.lv/izmeklejumu-statuss/ un tur varat sekot klases kopējiem rezultātiem.

 


Personalizēto siekalu paraugu savākšanas instrukcija

Ir svarīgi pierakstīt un saglabāt uz stobriņa esošo kodu, kurš sākas ar burtu “S”. Tas būs vajadzīgs, lai atvērtu rezultātu.

Ārkārtīgi būtiski neizmantotos komplektus iepakot atsevišķi un skaidri marķēt kā neizmantotus kā arī nepievienot neizmantotajiem komplektiem tādus, kuros paraugs ir savākts!

 

Lai video saglabātu, SPIEDIET ŠEIT.
 


Sarakstu sagatavošana un iesniegšana

Lai padarītu testēšanas organizēšanas un atbilžu saņemšanas procesu pēc iespējas vienkāršu, ir pieejams speciāls portāls (sk. lapas sākumā), kurā katra izglītības iestāde var autorizēties, lai iesniegtu, dzēstu vai labotu savu testējamo sarakstus, kā arī saņemtu rezultātu apkopojumu, t.sk. informāciju par pozitīvajām personām. Sarakstus ar testējamajiem var iesniegt tikai tās izglītības iestādes, kuru testēšanu veic E. Gulbja Laboratorija (sk. sarakstu zemāk). Informācija par to kā piekļūt portālam izsūtīta uz laboratorijai dotajām izglītības iestāžu e-pasta adresēm. Ja portālam nevarat piekļūt vai ir kādas citas grūtības ar tā lietošanu, lūdzam sarakstus iesūtīt e-pastā uz izglitiba@egl.lv.

Cik vien iespējams, lūdzam sarakstu labojumus veikt portālā skolas.egl.lv!
Lūdzam sevišķi pievērst uzmanību klašu nosaukumiem, lai tie neatšķirtos, piemēram “5A” un “5.A”, jo laboratorijas sistēma tās apkopos kā atsevišķas klases!

Lūdzam aizpildīt iepriekš minēto testējamo saraksta veidlapu, kuru var lejupielādēt zemāk, iepriekš iepazīstoties ar sekojošiem norādījumiem:

 • Izdzēsiet parauga informāciju, kas iekrāsota sarkana;
 • Aizpildiet tabulu tikai ar prasīto informāciju bez komentāriem, kontaktinformācijas utml.;
 • Vienas klases nosaukumus vadiet vienādus, lai nebūtu, piemēram, gan “5A” gan “5.A”, gan “5 A”, jo tad laboratorijas sistēma tās grupēs kā 3 atsevišķas klases;
 • Ja ir vairāki vārdi vai uzvārdi, atdaliet tos ar defisi un bez atstarpēm;
 • Datus ievadiet kā norādīts un neatstājiet laukus ar formulām;
 • Par ārvalstniekiem – ja testējamajam nav Latvijas personas koda, lūdzu, ja iespējams, tā priekšā pievienojiet piederības valsts divu burtu kodu un kolu, piemēram, GB:1234567
 • Ievadiet tikai vienu kontakttālruni;
 • Neatstājiet tukšas līnijas;
 • Neatstājiet tukšus personas datu un saziņas laukus, bez kuriem izmeklējumu nevar piereģistrēt;
 • Bez testējamā kontaktinformācijas pie rezultāta varēs tikt tikai ar eparakstu vai tā ekvivalentu vai uz vietas laboratorijā. Pozitīva rezultāta gadījumā to saņem arī izglītības iestāde.
 • Neveiciet strukturālas tabulas izmaiņas, nepievienojiet komentārus, kolonnas utml., citādi tabula var kļūt automatizācijai nenolasāma; drīkst mainīt kolonnu un līniju izmērus, krāsas, fontus utml., svarīgi ir nemainīti dati;
 • Izslimojušos atzīmējiet kā vakcinētus, vēlāk šo statusus varēs mainīt;
 • Tabulas failu nosauciet skolas vārdā;
 • Visus jautājumus rakstiet e-pastā uz izglitiba@egl.lv

Bērnudārziem jāiesniedz tikai darbinieku saraksti ar atzīmēm P (pedagogs) vai D (darbinieks) klases kolonnā.

Komplektu personalizācijai pats svarīgākais ir klase, vārds, uzvārds, personas kods un dzimšanas datums. Kontaktinformācija (kā minimums mob. tel. numurs) būs nepieciešama rezultāta saņemšanai, un dzīvesvietas adrese var būt nepieciešama SPKC.

Sarakstus iesniedziet tikai savadītus mūsu veidlapā! Citu formātu vai struktūru tabulas laboratorijas informācijas sistēma nevar apstrādāt.

Sarakstu labojumus lūdzu iesniedziet tajā pat blankā, kur pilnos sarakstus, nesūtiet atsevišķus ierakstus e-pastā. Der gan papildinātas, iepriekš sūtītās tabulas, gan tabulas ar tikai jaunajiem ierakstiem. Izņēmums ir labojumi personas kodā, tad gan sūtiet atsevišķus ierakstus.

Ja labotajā sarakstā ir gan pievienoti, gan dzēsti ieraksti, tad, lūdzu, to norādiet, citādi iepriekš iesniegtais saraksts tikai papildināsies un neviens iepriekšējais ieraksts netiks izdzēsts. Ar ierakstu jāsaprot vesela rindiņa. Ja testējamo sarakstā nav izmaiņu, atkārtoti to katru nedēļu nav jāiesniedz.

Droši arī varat veikt iepriekš iesniegtajos sarakstos jebkādus citus labojumus, izņemot personas kodā. Ja nomainīsiet testējamā personas kodu, laboratorijas sistēmā tiks izveidots jauns izmeklējuma pieprasījuma ieraksts un saņemsiet 2 testēšanas komplektus ar vienādu vārdu. Šādos gadījumos obligāti jānoskaidro laboratorijā, kurš stobriņš atbilst pareizajam personas kodam.

Lejupielādēt testējamo saraksta veidlapu
*Lūdzu iepriekš izlasiet augstāk atrodamos norādījumus

 


Laboratorijas kurjeru grafiks

Pēc savāktā materiāla laboratorijas kurjeri ieradīsies strikti pēc grafika, kurš tā lielā apjoma dēļ nav brīvi pielāgojams, tādēļ, lūdzu, plānojiet atbilstoši. Ar grafiku lūdzam iepazīties zemāk pieejamajos failos. Norādītajā laikā kurjers paņems jau savāktos siekalu paraugus un atstās komplektus nākamajai testēšanas reizei. Uz šo laiku savākto paraugu komplektiem jau jābūt sapakotiem, lai atdotu tos kurjeram.

 


Pēdējie labojumi veikti 01.02.2022.