Izglītības iestādēm


Visus jautājumus, lūdzu, rakstiet e-pastā uz izglitiba@egl.lv
No 20. septembra plānots pāriet uz skolēnu un audzēkņu testēšanu ar klašu pūlinga metodi. Pedagogu un pārējā personāla testēšana joprojām notiks pēc sākotnējās metodes ar personalizētajiem paraugiem un tā notiks biežāk. Šī iemesla dēļ testēšana skolās notiks pēc diviem grafikiem (sk. grafikus zemāk lapā).
Lūdzu pēc iespējas veiciet sarakstu labojumus portālā skolas.egl.lv!
Lūdzam pievērst īpašu uzmanību klašu nosaukumiem, lai tie neatšķirtos.
Pirms pieslēgties izglītības iestāšu portālam, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar tā LIETOŠANAS INSTRUKCIJU (https://www.egl.lv/instrukcija-portala-lietosanai/)!

 


SATURS

Jaunums – siekalu testēšana ar klašu pūlinga metodi

No 20. septembra plānots pāriet uz skolēnu un audzēkņu testēšanu ar šo metodi. Pedagogu un pārējā personāla testēšana joprojām notiks pēc sākotnējās metodes ar personalizētajiem paraugiem un tā notiks biežāk. Šī iemesla dēļ testēšana skolās notiks pēc diviem grafikiem (sk. grafikus zemāk lapā).

Video aprakstīta siekalu paraugu savākšana un testēšana veicot Covid-19 skrīningu ar klašu pūlinga metodi.


Lai video saglabātu, SPIEDIET ŠEIT.
 

Kā notiek regulārā testēšana ar klašu pūlinga metodi?

*Veicot testēšanu pēc klašu pūlinga metodes, pedagogiem un personālam joprojām tiks pielietota metode ar personalizētajiem paraugiem (sk. zemāk)

 1. Pēc izglītības iestādes iesniegta testējamo saraksta mēs sagatavosim visai klasei/grupai paredzētus siekalu paraugu savākšanas komplektus, kurā būs iekļauti speciālie vates kociņi, parauga transportēšanas konteiners un klases testējamo saraksts.
 2. Klase veic paraugu savākšanu pēc instrukcijas (sk. video vai lejupielādējiet instrukciju augstāk). Svarīgi no komplektam pievienotā klases saraksta izsvītrot vai vismaz tajā uzskatāmi marķēt visus, kas paraugu savākšanā nepiedalās!
 3. Konteiners ar savākto materiālu cieši jāaizver un jāiepako atpakaļ maisiņos kopā ar klases sarakstu, un jāievieto skolas kopējā kastē, kuru tad jānodod laboratorijas kurjeram, kurš skolā ierodas pēc laboratorijas sastādīta grafika. Jāpievērš uzmanību tam, ka kurjeru grafiki atšķiras atkarībā no testēšanas metodes (sk. sadaļu “Laboratorijas kurjeru grafiki”).
 4. Izņēmuma un tikai izņēmuma gadījumos, kad testējamais nav varējis būt izglītības iestādē uz materiāla savākšanu, joprojām pieļaujama materiāla nodošana uz vietas jebkurā laboratorijas pieņemšanas punktā. Cilvēkam jābūt reģistrētam laboratorijas informācijas sistēmā, tātad jābūt iekļautam kādā no iesniegtajiem izglītības iestāžu testējamo sarakstiem. Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) ir obligāts!
 5. Izglītības iestāde saņem rezultātu apkopojumu tās norādītajā veidā, kā aŗi tas pieejams laboratorijas ksolu portālā skolas.egl.lv.
  Ja rezultāts klasei ir negatīvs, visi testētie saņem individuālus negatīvus rezultātus. Ja rezultāts klasei ir pozitīvs, visi saņem rezultātu ar norādi veikt individuālu apstiprinošo testēšanu jebkurā laboratorijas pieņemšanas punktā, kā arī PIN kodu, kuru var izmantot parauga nodošanai automatizētajās bezkontakta paraugu savākšanas ierīcēs.
  Rezultātu testējamie saņem uz skolu iesniegtajos sarakstos norādītajām e-pastu adresēm vai mobilo telefonu numuriem. Rezultāti joprojām atverami ar iepriekš piešķirtajiem kodiem.

 


Kā notiek regulārā testēšana ar personalizētajiem paraugiem?

*Veicot testēšanu pēc jaunās klašu pūlinga metodes, pedagogiem un personālam joprojām tiks pielietota šī metode

 1. Pēc izglītības iestādes iesniegta testējamo saraksta mēs sagatavosim personalizētus siekalu paraugu savākšanas komplektus, uz kuriem būs norādīts katra testējamā vārds, uzvārds un pieerīgā grupa. Katrai skolai papildus pievienosim arī nepersonalizētus testēšanas komplektus gadījumiem kad saraksts bijis nepilnīgs.
  Nekādā gadījumā nemainiet personalizētos stobriņus, tie paredzēti TIKAI norādītajai personai. Stobriņa ID numurs ir saistīts ar testējamā personas kodu. Sliktākajā gadījumā uz stobriņa var pārsvītrot norādīto informāciju, un tam maisiņā pievienot lapiņu ar to pašu testējamā informāciju, kas prasīta tabulā.
 2. Pirms ierodas laboratorijas kurjers, izglītības iestāde organizē paraugu savākšanu un sapakošanu nodošanai laboratorijai. Aktuālās instrukcijas materiāla savākšanai, tajā skaitā īss video, pieejamas laboratorijas mājas lapā, sadaļā “Izglītības iestādēm”. Svarīgi pievērst uzmanību tam, ka katram testējamajam jāpieraksta vai jāatceras uz savākšanas trauciņa uzlīmētās uzlīmes identifikācijas numuru. Šis kods ir parole, ar kuru atvērt testa rezultātu.
 3. Laboratorijas kurjeri izglītības iestādēs ieradīsies pēc laboratorijas sastādīta grafika (sk. zemāk). Norādītajā laikā kurjers paņems jau savāktos siekalu paraugus un atstās komplektus nākamajai testēšanas reizei. Uz šo laiku savākto paraugu komplektiem jau jābūt sapakotiem, lai atdotu tos kurjeram. Jāpievērš uzmanību tam, ka kurjeru grafiki atšķiras atkarībā no testēšanas metodes (sk. sadaļu “Laboratorijas kurjeru grafiki”).
 4. Sagatvojot savākto materiālu nodošanai kurjeram, ārkārtīgi būtiski neizmantotos komplektus iepakot atsevišķi un skaidri marķēt kā neizmantotus kā arī nepievienot neizmantotajiem komplektiem tādus, kuros paraugs ir savākts!

 5. Izņēmuma un tikai izņēmuma gadījumos, kad testējamais nav varējis būt izglītības iestādē uz materiāla savākšanu, pieļaujama materiāla nodošana uz vietas jebkurā laboratorijas pieņemšanas punktā. Cilvēkam jābūt reģistrētam laboratorijas informācijas sistēmā, tātad jābūt iekļautam kādā no iesniegtajiem izglītības iestāžu testējamo sarakstiem. Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) ir obligāts!
 6. Izglītības iestāde saņem rezultātu apkopojumu pa gupām, t.i. cik pozitīvo kurā grupā un arī sarakstu ar pozitīvajām personām. Saraksts ar pozitīvajām personām pieejams arī autentificējoties laboratorijas “Izglītības iestāžu portālā”. Informācija par pieslēgšanos portālam nosūtīta uz izglītības iestāžu norādītajām e-pasta adresēm. Jautājumus par portāla izmantošanu, lūdzu, iesūtiet e-pastā izglitiba@egl.lv.
  Tāpat rezultātu saņem arī paši testējamie uz skolu iesniegtajos sarakstos norādītajām testējamo e-pastu adresēm vai mobilo telefonu numuriem.

Rezultātu saņemšana

Rezultātiem var piekļūt ar kodu, kas norādīts personalizētajā uzlīmē uz siekalu savākšanas trauciņa.

Tas kā saņemsiet rezultātu atkarīgs no Jūsu izglītības iestādes iesniegtā saraksta un tā vai un kāda kontaktinformācija tajos bija norādīta.

 1. Ja norādīta e-pasta adrese, atbildi saņemsiet e-pastā.
  Atbildes sūtam divos veidos – pielikumā un atsevišķā sūtījumā arī saiti. Abos veidos var piekļūt tam pašam rezultātam. Ja atbildi atverat no pielikuma, atveriet failu “post2.pdf” un prasītajā vietā ievadiet iepriekš no materiāla ņemšanas trauciņa norakstīto kodu. Ja atbildi atverat no vēstules, kurā atsūtīta tikai saite, spiediet uz saites, kas sākas ar https://servisi.egl.lv/ un atvērsies vietne, kurā prasītajā vietā ievadot no siekalu trauciņa norakstīto kodu, un nospiežot pogu “Atbilde”, piekļūsiet rezultātam.
 2. Ja norādīts TIKAI telefona numurs, atbildi saņemsiet kā saiti īsziņā.
  Spiediet uz saņemtās saites vai ievadiet to telefona vai datora interneta pārlūkā, un atvērsies vietne, kurā, ievadot prasītajā vietā no siekalu trauciņa norakstīto kodu un spiežot pogu “Atbilde”, piekļūsiet rezultātam.
 3. Ja nav norādīta kontaktinformācija vai tā norādīta nepareizi, mēs Jums neko nevaram nosūtīt.
  Mazākajiem bērniem šādā gadījumā rezultāti pieejami vecāku e-veselībā un citos servisos, kam pieejama vecāku un aizbildņu autentifikācija, piemēram, Datamed. Vecākiem bērniem vai izglītības iestādes darbiniekiem rezultāti pieejami viņu pašu e-veselībā, vai laboratorijas mājas lapas sadaļā Manas analīzes, ielogojoties ar kādu no bankām vai ar eParakstu.
  Saskaņā ar jaunākajām izmaiņām, informācija par pozitīvajām personām būs pieejama arī izglītības iestādei autentificējoties laboratorijas “Izglītības iestāžu portālā”.
 4. Kāda ir parole, ja materiāls nodots pēc klašu pūlinga metodes?
  Parole paliek nemainīga no iepriekšējām reizēm. Tāpat, ja norādīts gan e-pasts gan mobilā telefona numurs, joprojām varat nosūtīt paroli īsziņā no atbildes vēstules.

Skolu rezultātu apkopojumi pieejami šeit – https://www.egl.lv/izmeklejumu-statuss/ un tur varat sekot klases kopējiem rezultātiem.

 


Personalizēto siekalu paraugu savākšanas instrukcija

Ir svarīgi pierakstīt un saglabāt uz stobriņa esošo kodu, kurš sākas ar burtu “S”. Tas būs vajadzīgs, lai atvērtu rezultātu.

Ārkārtīgi būtiski neizmantotos komplektus iepakot atsevišķi un skaidri marķēt kā neizmantotus kā arī nepievienot neizmantotajiem komplektiem tādus, kuros paraugs ir savākts!

 

Lai video saglabātu, SPIEDIET ŠEIT.
 


Sarakstu sagatavošana un iesniegšana

Lai padarītu testēšanas organizēšanas un atbilžu saņemšanas procesu pēc iespējas vienkāršu, ir pieejams speciāls portāls (sk. lapas sākumā), kurā katra izglītības iestāde var autorizēties, lai iesniegtu, dzēstu vai labotu savu testējamo sarakstus, kā arī saņemtu rezultātu apkopojumu, t.sk. informāciju par pozitīvajām personām. Sarakstus ar testējamajiem var iesniegt tikai tās izglītības iestādes, kuru testēšanu veic E. Gulbja Laboratorija (sk. sarakstu zemāk). Informācija par to kā piekļūt portālam izsūtīta uz laboratorijai dotajām izglītības iestāžu e-pasta adresēm. Ja portālam nevarat piekļūt vai ir kādas citas grūtības ar tā lietošanu, lūdzam sarakstus iesūtīt e-pastā uz izglitiba@egl.lv.

Cik vien iespējams, lūdzam sarakstu labojumus veikt portālā skolas.egl.lv!
Lūdzam sevišķi pievērst uzmanību klašu nosaukumiem, lai tie neatšķirtos, piemēram “5A” un “5.A”, jo laboratorijas sistēma tās apkopos kā atsevišķas klases!

Lūdzam aizpildīt iepriekš minēto testējamo saraksta veidlapu, kuru var lejupielādēt zemāk, iepriekš iepazīstoties ar sekojošiem norādījumiem:

 • Izdzēsiet parauga informāciju, kas iekrāsota sarkana;
 • Aizpildiet tabulu tikai ar prasīto informāciju bez komentāriem, kontaktinformācijas utml.;
 • Vienas klases nosaukumus vadiet vienādus, lai nebūtu, piemēram, gan “5A” gan “5.A”, gan “5 A”, jo tad laboratorijas sistēma tās grupēs kā 3 atsevišķas klases;
 • Ja ir vairāki vārdi vai uzvārdi, atdaliet tos ar defisi un bez atstarpēm;
 • Datus ievadiet kā norādīts un neatstājiet laukus ar formulām;
 • Par ārvalstniekiem – ja testējamajam nav Latvijas personas koda, lūdzu, ja iespējams, tā priekšā pievienojiet piederības valsts divu burtu kodu un kolu, piemēram, GB:1234567
 • Ievadiet tikai vienu kontakttālruni;
 • Neatstājiet tukšas līnijas;
 • Neatstājiet tukšus personas datu un saziņas laukus, bez kuriem izmeklējumu nevar piereģistrēt;
 • Bez testējamā kontaktinformācijas pie rezultāta varēs tikt tikai ar eparakstu vai tā ekvivalentu vai uz vietas laboratorijā. Pozitīva rezultāta gadījumā to saņem arī izglītības iestāde.
 • Neveiciet strukturālas tabulas izmaiņas, nepievienojiet komentārus, kolonnas utml., citādi tabula var kļūt automatizācijai nenolasāma; drīkst mainīt kolonnu un līniju izmērus, krāsas, fontus utml., svarīgi ir nemainīti dati;
 • Izslimojušos atzīmējiet kā vakcinētus, vēlāk šo statusus varēs mainīt;
 • Tabulas failu nosauciet skolas vārdā;
 • Visus jautājumus rakstiet e-pastā uz izglitiba@egl.lv

Bērnudārziem jāiesniedz tikai darbinieku saraksti ar atzīmēm P (pedagogs) vai D (darbinieks) klases kolonnā.

Komplektu personalizācijai pats svarīgākais ir klase, vārds, uzvārds, personas kods un dzimšanas datums. Kontaktinformācija (kā minimums mob. tel. numurs) būs nepieciešama rezultāta saņemšanai, un dzīvesvietas adrese var būt nepieciešama SPKC.

Sarakstus iesniedziet tikai savadītus mūsu veidlapā! Citu formātu vai struktūru tabulas laboratorijas informācijas sistēma nevar apstrādāt.

Sarakstu labojumus lūdzu iesniedziet tajā pat blankā, kur pilnos sarakstus, nesūtiet atsevišķus ierakstus e-pastā. Der gan papildinātas, iepriekš sūtītās tabulas, gan tabulas ar tikai jaunajiem ierakstiem. Izņēmums ir labojumi personas kodā, tad gan sūtiet atsevišķus ierakstus.

Ja labotajā sarakstā ir gan pievienoti, gan dzēsti ieraksti, tad, lūdzu, to norādiet, citādi iepriekš iesniegtais saraksts tikai papildināsies un neviens iepriekšējais ieraksts netiks izdzēsts. Ar ierakstu jāsaprot vesela rindiņa. Ja testējamo sarakstā nav izmaiņu, atkārtoti to katru nedēļu nav jāiesniedz.

Droši arī varat veikt iepriekš iesniegtajos sarakstos jebkādus citus labojumus, izņemot personas kodā. Ja nomainīsiet testējamā personas kodu, laboratorijas sistēmā tiks izveidots jauns izmeklējuma pieprasījuma ieraksts un saņemsiet 2 testēšanas komplektus ar vienādu vārdu. Šādos gadījumos obligāti jānoskaidro laboratorijā, kurš stobriņš atbilst pareizajam personas kodam.

Lejupielādēt testējamo saraksta veidlapu
*Lūdzu iepriekš izlasiet augstāk atrodamos norādījumus

 


Laboratorijas kurjeru grafiki

Dēļ tā, ka pedagogu un pārējā personāla testēšana noteikta ar atšķirīgu testēšanas biežumu, testēšana veicama pēc diviem grafikiem, kurus atradīsiet zemāk.

Pēc savāktā materiāla laboratorijas kurjeri ieradīsies strikti pēc grafika, kurš tā lielā apjoma dēļ nav brīvi pielāgojams, tādēļ, lūdzu, plānojiet atbilstoši. Ar grafikiem lūdzam iepazīties zemāk pieejamajos failos. Norādītajā laikā kurjers paņems jau savāktos siekalu paraugus un atstās komplektus nākamajai testēšanas reizei. Uz šo laiku savākto paraugu komplektiem jau jābūt sapakotiem, lai atdotu tos kurjeram.

 


Informācijas izmaiņu uzskaite:

 

 • 12.08.21 12:15 – pievienota informācija par darbinieku un pedagogu testēšanu un atzīmēšanu veidlapā klases kolonnā ar kodiem D vai P
 • 13.08.21 10:22 – paziņojums, ka bērnudārziem nav nepieciešami audzēkņu, bet tikai darbinieku saraksti
 • 13.08.21 16:02 – nedaudz labota norāde par tabulu modificēšanu
 • 13.08.21 16:32 – pievienota papildu norāde par sarakstu iesniegšanu tikai dotajās veidlapās
 • 16.08.21 18:43 – pievienota informācija par faila nosaukumu, personas datu obligātu ievadi, lieku kontaktdatu neievadīšanu, precīzi ievadītiem datiem, izslimojušo kā vakcinētu atzīmēšanu un uzsvēta brīvu komentāru nepievienošana
 • 17.08.21 16:06 – pievienota informācija par vairāku vārdu vai uzvārdu ievadi
 • 18.08.21 13:27 – pievienota informācija par kontaktinformācijas nozīmi
 • 18.08.21 16:32 – papildināts testējamo iestāžu saraksts, papildināta informācija par datu ievadi;
 • 19.08.21 10:46 – pievienots kurjeru grafiks;
 • 19.08.21 12:37 – kurjeru grafikam pievienota informācija, kurā datumā paredzēta pirmā testēšanas reize;
 • 20.08.21 12:02 – papildināts lūgums pasteigties ar sarakstu iesniegšanu, un pievienots skaidrojums par pašu nepieciešamāko informāciju sarakstos;
 • 20.08.21 18:05 – pievienota informācija par ārvalstnieku identificēšanu;
 • 22.08.21 13:57 – pievienota savākšanas instrukcija un infrormācija par stobriņa koda saglabāšanas nozīmi;
 • 23.08.21 14:39 – pievienota informācija par labojumu iesniegšanu un īsais testēšanas procesa apraksts;
 • 23.08.21 15:07 – veikta lapas pārkārtošana;
 • 24.08.21 12:17 – kurjeru grafikā labots Rīgas Montessori sākumskolas nosaukums;
 • 24.08.21 14:55 – papildināta informācija par kļūdu labošanu un pievienota papildu informācija īsajā aprakstā 1. punktā;
 • 25.08.21 13:16 – pievienota informācija īsā apraksta 1. punktā par stobriņu patvaļīgu mainīšanu;
 • 26.08.21 14:57 – papildināta informācija par labojumu veikšanu;
 • 26.08.21 18:07 – pievienots svarīgs norādījums neizmantotos komplektus atdot atsevišķi iepakotus ar norādi, ka tie ir neizmantoti;
 • 27.08.21 15:42 – pievienots atbilžu atvēršanas apraksts;
 • 28.08.21 14:39 – veikti labojumi procesa aprakstā;
 • 31.08.21 18:15 – pievienota saite un informācija par “Izglītības iestāžu portālu”, šajā sakarā veikti labojumi kopējā tekstā; atjaunots testējamo iestāžu saraksts;
 • 31.08.21 21:46 – veikts labojums informācijā par stobriņa koda saglabāšanu instrukcijas sadaļā;
 • 01.09.21 19:10 – papildināta informācija par neizmantoto paraugu komplektu iepakošanu nodošanai kurjeram;
 • 07.09.21 13:06 – pievienots atjaunotais kurjeru grafiks;
 • 08.09.21 17:13 – veikta lapas tīrīšana, dzēšot novecojušu informāciju;
 • 09.09.21 13:22 – pievienoti paziņojumi par portāla lietošanu un klašu nosaukumu nozīmi;
 • 10.09.21 12:39 – pievienots informatīvs video par testēšanu ar klāšu pūlinga metodi;
 • 15.09.21 18:36 – pievienota plašāka informācija par testēšanu ar klašu pūlinga metodi, pievienota instrukcija, īss apraksts un veikti papildinoši labojumi pārējā informācijā;
 • 16.09.21 18:44 – pievienots skolēnu testēšanas grafiks un papildu infomrācija par pāreju uz jauno metodi, un norāde uz papildu grafiku pie informācijas par klašu pūlingu; veikti citi labojumi saistībā ar divu intervālu testēšanas ieviešanu; pievienots lapas saturs;
 • 20.09.21 17:26 – pievienoti jaunās testēšanas metodes tulkojumi krieviski un angliski; labots dokumenta latviskās versijas saites nosaukums;

 


E. Gulbja Laboratorija veic sekojošo izglītības iestāžu testēšanu:

 
Aleksandrovas pamatskola
Alsungas Mūzikas skola
Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde Miķelītis
Alsungas vidusskola
Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde Saulīte
Alūksnes Mākslas skola
Alūksnes Mūzikas skola
Alūksnes novada vidusskola
Alūksnes pilsētas sākumskola
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde Cālis
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde Pienenīte
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde Sprīdītis
Andrupenes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde Avotiņš
Andrupenes pamatskola
Apes Dāvja Ozoliņa vidusskola
Apes pirmsskolas izglītības iestāde Vāverīte
Augusta Dombrovska Mūzikas skola
Ādažu vidusskola
Ādažu vidusskola (lielie)
Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola
Babītes vidusskola
Bauskas 2. vidusskola
Bauskas Mūzikas un mākslas skola
Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Pasaulīte
Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Zīlīte
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Īslīces pamatskola
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Uzvaras pamatskola
Bauskas pilsētas pamatskola
Bauskas Valsts ģimnāzija
Bārbeles Zēnu pamatskola Saknes un spārni
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
Bejas pamatskola
Bērnu interešu izglītības un atpūtas centrs Gustiņš
Biedrības Tautskola 99 Baltie zirgi pamatskola
Biķernieku pamatskola
Bilskas pamatskola
Blomes pamatskola
Bolderājas Mūzikas un mākslas skola
Britu vidusskola Latvijā
Bulduru Dārzkopības vidusskola
Codes pamatskola
Dagdas Mūzikas un mākslas skola
Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Saulīte
Dagdas vidusskola
Daugavpils 10. vidusskola
Daugavpils 11. pamatskola
Daugavpils 12. vidusskola
Daugavpils 13. vidusskola
Daugavpils 15. vidusskola
Daugavpils 16. vidusskola
Daugavpils 17. vidusskola
Daugavpils 3. vidusskola
Daugavpils 9. vidusskola
Daugavpils būvniecības tehnikums
Daugavpils būvniecības tehnikums Dagda
Daugavpils būvniecības tehnikums Višķi
Daugavpils Centra vidusskola
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola
Daugavpils J.Pilsudska valsts poļu ģimnāzija
Daugavpils J.Raiņa 6. vidusskola
Daugavpils pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 10. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 13. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 14. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 15. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 21. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 22. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 23. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 30. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 7. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 8. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs Jaunība
Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde
Daugavpils Saskaņas pamatskola
Daugavpils Staņislava Broka Mūzikas vidusskola
Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs
Daugavpils tehnikums
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Daugavpils Vienības pamatskola
Elejas vidusskola
Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Ezernieku vidusskola
Ēdoles pamatskola
Ērģemes pamatskola
Friča Brīvzemnieka pamatskola
Gaismas pamatskola (10 nazālie)
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola
Garkalnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Skudriņas
Gaujienas Mūzikas un mākslas skola
Gaujienas Ojāra Vācieša pamatskola
Gaujienas pamatskola
Griķu pamatskola
Grundzāles pamatskola
Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde
Gulbenes 2. pirmsskolas izglītības iestāde Rūķītis
Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestāde Auseklītis
Gulbenes BJSS
Gulbenes Mākslas skola
Gulbenes Mūzikas skola
Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestāde Ābolīši
Gulbenes novada vidusskola
Gulbenes Valdorfa pamatskola
Gulbīša pamatskola
Iecavas Mūzikas un mākslas skola
Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestāde Dartija
Iecavas pamatskola
Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde Cālītis
Iecavas vidusskola
Ilūkstes mūzikas un mākslas skola
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde Zvaniņš
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde Zvaniņš Bebrene
Ilūkstes Raiņa vidusskola
Indras pamatskola
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola
J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola
Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestāde Pūcīte
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola
Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestāde Pienenīte
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola
Jelgavas pamatskola Valdeka – attīstības centrs
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Gaismiņa
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Ķipari
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Sprīdītis
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Jūrmalas Mūzikas vidusskola
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde Lācītis
Kabiles Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola
Kalnciema pagasta vidusskola
Kalupes pamatskola
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola
Krāslavas Mūzikas un mākslas skola
Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestāde Pīlādzītis
Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde Pienenīte
Krāslavas Sporta skola
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Kristīgā sākumskola Ceļš
Kuldīgas 2. vidusskola
Kuldīgas Centra vidusskola
Kuldīgas Kristīgā pamatskola
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola
Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Bitīte
Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde Ābelīte
Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde Cīrulītis
Kuldīgas Sporta skola
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Laidu pamatskola
Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola
Laucesas pamatskola
Launkalnes sākumskola
Lazdiņas privātā pamatskola Punktiņš
Lāču pamatskola
Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde Kamenīte
Lejasciema vidusskola
Lielplatones pamatskola-atbalsta centrs
Liepnas Alekseja Grāvīša pamatskola
Lizuma vidusskola
Majoru vidusskola
Malienas pamatskola
Malienas pirmsskolas izglītības iestāde Mazputniņš
Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde Mārzemīte
Mārupes pamatskola (12 + 4)
Medumu speciālā pamatskola
Mežotnes sākumskola
Misas pamatskola
Mūsdienu deju skola Vendija
Naujenes Mūzikas un mākslas skola
Naujenes pamatskola
Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde Rūķītis
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde Sprīdītis
Nīkrāces pamatskola
Ozolnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde Saulīte
Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde
Palsmanes pamatskola
Pamūšas speciālā pamatskola
Pāvula Jurjāna mūzikas skola
Pededzes pamatskola
Pilsrundāles vidusskola
Pirmsskolas izglītības iestāde Attīstības centrs ģimenei
Pirmsskolas izglītības iestāde Ketes māja
Pirmsskolas izglītības iestāde Tince
Priežmalas pamatskola
Privātā pamatskola Domdaris
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Dūda
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde First step
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Kāpēcītis
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Lotte
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde m”Kripatiņas
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Mans lācis
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Mazie stārķēni
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Mazo bērnu skola
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Mācos mācīties
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Montesori puķu dārzs
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Pirmie Soļi
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Pūčuks
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Remeos
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Skudriņa Tipa
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Varavīksnes putns
Privātā Rīgas Tehnolingvistiskā ģimnāzija
Privātā sākumskola Rīgas Vācu skola
Privātā vidusskola Templum
Pumpuru vidusskola
Randenes pamatskola
Rankas pamatskola
Rankas pirmsskolas izglītības iestāde Ābelīte
Raunas vidusskola
Rīgas 10. vidusskola
Rīgas 11. pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas 160. pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas 172. pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas 2. pamatskola
Rīgas 21. vidusskola
Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas 225. pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas 252. pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas 259. pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas 264. pirmsskolas izglītības iestāde Zelta atslēdziņa
Rīgas 33. vidusskola
Rīgas 36. pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas 44. pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas 69. pamatskola
Rīgas 74. pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas 74. vidusskola
Rīgas 75. vidusskola
Rīgas 79. pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas 96. vidusskola
Rīgas 97. pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas Arkādijas vidusskola
Rīgas Arkādijas vidusskola Melnsila ielā
Rīgas Austrumu pamatskola
Rīgas Bolderājas pirmsskolas izglītības iestāde
Rīgas Čiekurkalna pamatskola
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
Rīgas Ēbelmuižas pamatskola (15 nazālie)
Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola
Rīgas Kristīgā pamatskola
Rīgas Kultūru vidusskola
Rīgas Montessori sākumskola
Rīgas Ostvalda vidusskola
Rīgas Pārdaugavas pamatskola
Rīgas Pārdaugavas pirmsskola
Rīgas PII CreaKids Biķeru 4
Rīgas PII CreaKids Gaiļezera 1
Rīgas PII CreaKids Ģertrrūdes 127
Rīgas PII CreaKids Kastrānes 5A
Rīgas PII CreaKids Skanstes 50B
Rīgas pilsētas sākumskola
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Daugaviņa
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Dzirnaviņas
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Kamolītis
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Liepiņa
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Riekstiņš
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Saulstariņi
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Sprīdītis
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Zilbīte
Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde Zvaniņš
Rīgas Purvciema vidusskola
Rīgas Raiņa vidusskola Avotu iela
Rīgas Raiņa vidusskola Barona iela
Rīgas riteņbraukšanas skola
Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskola
Rīgas Starptautiskā skola Kalnciema ielā
Rīgas Starptautiskā skola Vesetas ielā
Rīgas Strazdumuižas vidusskola-attīstības centrs Braila 24
Rīgas Strazdumuižas vidusskola-attīstības centrs Juglas 5k3
Rīgas Tehniskā koledža
Rīgas Teikas vidusskola
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija
Rīgas Ziepniekkalna pirmsskola
Robežnieku pamatskola
Ropažu Mūzikas un mākslas skola Rodenpois
Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestāde Mārpuķīte
Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestāde Saulespuķe
Salgales pamatskola
Salienas vidusskola
Silenes pamatskola
Skaistkalnes vidusskola
Skrundas pirmsskolas izglītības iestāde Liepziediņš
Skrundas vidusskola
Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skola
Smiltenes Mākslas skola
Smiltenes Mūzikas skola
Smiltenes novada speciālā pamatskola
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Pīlādzītis
Smiltenes tehnikums
Smiltenes tehnikums filiāle Alsviķi
Smiltenes vidusskola
Starptautiskā pirmsskolas izglītības iestāde Putnu dārzs
Stāķu pamatskola
Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde
Stelpes pamatskola
Strautiņu pamatskola
Sveķu pamatskola
Sventes vidusskola
Šķaunes sākumskola
Šķibes pamatskola
Špoģu Mūzikas un mākslas skola
Špoģu vidusskola
Tirzas pamatskola
Trapenes sākumskola
Turlavas pamatskola
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
Vaboles vidusskola
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Valkas pirmsskolas izglītības iestāde
Valles pamatskola
Variņu pamatskola
Vārmes pamatskola
Vecsaules pamatskola
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola
Vecumnieku PII Cielaviņa
Vecumnieku vidusskola
Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs
Vilces pamatskola
Vilgāles sākumskola
Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola
Zālītes speciālā pamatskola
Zemgales vidusskola
Ziemeru pamatskola